Evidenční list důchodového pojištění


Stáhnout a vyplnit pouze pro windows

Elektronické podání

Stáhnout v PDF

Související formuláře

Starší vzor

Změny oproti staršímu vzoru

Informace:
Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění (dále jen pojištěnec) vždy za jednotlivý kalendářní rok, příp. jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti, zakládající účast na důchodovém pojištění, nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku. ELDP se vede i pro poživatele starobního důchodu, který ještě nedovršil důchodový věk (tzv. poživatel předčasného starobního důchodu, jemuž výplata starobního důchodu po nástupu do zaměstnání nenáleží) a za rok 2009 i pro poživatele starobního důchodu, výdělečně činného po dovršení důchodového věku, pokud tento byl kdykoli v minulosti nebo byl v roce 2009 současně účasten důchodového pojištění v cizině. Od 1. 1. 2010 s ohledem na změnu právní úpravy ve vztahu k nárokům na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti i při pobírání starobního důchodu je nutno vést ELDP pro všechny poživatele starobního důchodu. Vede se od 1. ledna kalendářního roku nebo ode dne vzniku účasti občana na důchodovém pojištění, vznikla-li tato účast po 1. lednu, a ukončuje se dnem 31. prosince kalendářního roku nebo dnem skončení této účasti, skončila-li tato účast před 31. prosincem.

Formulář vydává:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Změny oproti předchozímu vzoru

Formulář se nově doplňuje o kolonky "Kód OSSZ" a "Místně příslušná OSSZ". Dále v bodě 1. "Identifikace pojištěnce" přibyla kolonka pro "Stát". V bodě 2. "Průběh pojištění v daném roce" přibyl údaj "MR" (zaměstnání malého rozsahu) a vypustil se údaj pro "Zneplatnění". Ve 3. bodě již nejde o "Identifikační údaje organizace", ale o "Identifikační údaje zaměstnavatele". Vypustila se celá adresa, zůstaly kolonky pro vyplnění "IČ", "Variabilního symbolu", "Výdělečné činnosti od" a "Datumu vyhotovení ELDP".

Podrobné srovnání s předchozím vzorem

Podrobné srovnání pokynů

Přizpůsobte si zobrazení porovnání v PDF na 2 stránky vedle sebe

Související formuláře

Výhody FORM studia proti stažení PDF

 PDF souborFORM studio
TiskAnoAno
Vyplnění na počítačiNeAno
KontrolyNeAno
VýpočtyNeAno
Elektronické podáníNeAno
ArchivaceNeAno
  Stáhnout PDF Vyzkoušet
Stáhnout PDF Vyzkoušetjen pro windows
 

Stáhněte si zdarma software, se kterým jednoduše vyplníte, vytisknete i elektronicky podáte tento formulář – a přes 2.000 dalších.

Software pro Windows, se kterým jednoduše vyplníte, vytisknete i elektronicky podáte více než 2000 formulářů.

Proč si pořídit FORM studio a nevyužít raději formuláře jinde na internetu?

Protože to chcete dělat rychle, pohodlně a neztrácet čas.

Netrapte se hledáním formulářů a zjištováním, jak je správně vyplnit a podat na úřad, když u každého je to jiné.

FORM studio je inteligentní software, který vše dělá za vás. V databázi formulářů rychle najde ten váš. Sám provádí výpočty a automaticky doplňuje údaje z předchozích formulářů. Na různé instituce podává různé formuláře vždy jednotným způsobem.

Podívejte se na hlavní výhody softwaru

Vyzkoušejte naši EET pokladnu