Elektronické daňové doklady - legislativní zdroje

Elektronické daňové doklady jsou moderní formou obchodní komunikace, které přináší oběma stranám řadu výhod:

  • jednoduchá manipulace s daňovým dokladem v elektronické podobě
  • snadná možnost tisku (i opakovaného)
  • jednoduchá archivace podepsaných dokumentů
  • zkrácení doby potřebné k doručení dokladu druhé straně (řádově minuty)
  • bezpečné ověření platnosti podpisu

Pravidla pro elektronickou komunikaci jsou stanovena legislativou ČR a jsou v souladu s doporučeními EU:

  • Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
  • Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (297/2016 Sb.)

Zpět na předcházející stránku