Historie aktualizací programu ENTER pokladna

2022

+ Nová funkce nebo vlastnost
- Menší změna nebo oprava

1. srpna (ver. 2.38.10.1)

+ Úprava sestavy elektronická účtenka - doplněno číslo dokladu (účtenky).
+ Umožněn příjem stravenek při platbě kartou.


9. května (ver. 2.38.9.1)

+ Úprava sestavy potvrzení o vkladu nebo výběru hotovosti - doplněn tisk poznámky.
- Drobné změny a opravy

2021


14. října (ver. 2.38.7.1)

+ Doplněn tisk QR kódu ve faktuře
- Drobné změny a opravy ve fakturaci
- Zakázána editace množství na skladě v ceníku. Pro zpětné povolení této funkce kontaktujte technickou podporu.


25. května (ver. 2.38.4.1)

- Při uložení záznamu v ceníku s vyplněným množstvím se při vytvoření záznamu v pohybech skladu nepřevzala nákupní aprodejní cena.


22. dubna (ver. 2.38.3.1)

- Drobné změny a opravy.


1. dubna (aktualizace starší verze 1.36.3.1)

- Prodloužení licence o měsíc do 30.4.2021.


2020


22. července (ver. 2.38.2.2)

+ Přepracovaná fakturace, možnost prodloužení předplatného za doporučení, mnoho drobnějších změn.


2019


15. dubna (ver. 1.36.2.1)

- Úprava přebírání cen při zadávání příjmu na sklad - při zápisu každého znaku kódu ceníkové položky se převezme nákupní a prodejní cena z ceníku.


3. dubna (ver. 1.36.1.1)

- V okně dotazu na období pro sestavy se přednaplňovalo datum 1.1. - upraveno na dnešní datum.
- Funkce rozdělení účtenky ponechávala v archivu účtenek všechny položky přiřazené k původní účtence (opraveno).


28. března (ver. 1.36.0.1)

- Oprava chyby, kdy nebyly vidět položky účtenek v archivu, případně se objevily položky z účtenek u faktur.


26. března (ver. 1.35.0.6)

+ Změna výpočtu DPH z ceny s daní dle novely zákona od DPH platné od 1.4.2016
+ Záznamy agendách Ceník, Pohyby skladu, Faktury a další jsou nyní uzamčeny proti náhodnému přepsání. Pokud chcete dříve vytvořený záznam změnit, je třeba stisknout tlačítko "Editovat" nebo klávesu Insert.
+ Faktury nového roku si můžete odlišit předčíslím (údaj Prefix) a pak je číslovat zase od jedničky.
- Program si pamatuje cestu k poslední záloze dat.
- Upraveno třídění záznamů v knize faktur.
- Při úhradě faktury pokladnou se zapíše do poznámky ve faktuře číslo účtenky.
- Další drobné změny a úpravy.


7. ledna - ENTER pokladna 2019 (ver. 1.34.0.13)

+ Doplněna záložka "Stoly" pro restaurace. V nastavení programu, záložka "Program", volba "Používat stoly". Zobrazí se nová záložka "Stoly", kam můžete zapsat stoly v restauraci. Používání této funkce přináší vylepšení oproti "rozpracovaným účtenkám". Pro přidání položek na stůl stačí vložit položky do účtenky a pak tlačítkem "Přidat na stůl" v panelu nástrojů uložit položky na stůl. Pro zaplacení útraty stolu nebo úpravu položek na slole případně jejich rozdělení na jednotlivé hosty stačí poklepat na záznam stolu. Všechny funkce jsou dostupné v lokální nabídce na pravé tlačítko myši nad zánamem stolu.
+ Příprava pro komunikaci s mobilní aplikaci "Mobilní číšník" pro zadávání objednávek z tabletu nebo mobilu (pro Android), kterou připravujeme.
- Možnost zakázat sčítání stejných položek v účtence. Pak bude vkládána každá položka na samostatný řádek. Zadává se nastavením parametru NescitatPolozky=true do Speciálních nastavení.
- Možnost nastavit do tisku účtenky číslo rozpracované nebo číslo stolu. Vložením parametru /worktitle/ do hlavičky nebo do patičky účtenky v nastavení programu.
- Možnost nastavit do tisku účtenky jméno obsluhy (uživatele programu). Vložením parametru /user/ do hlavičky nebo do patičky účtenky v nastavení programu.
- Oprava třídění záznamů v sestavách Seznam účtenek, Denní tržby (11. měsíc se řadil za 1. měsíc).
- Ošetření velkého počtu desetinných míst v zobrazení množství v ceníku a v sestavách z ceníku.
- Aktualizace knihovny pro komunikaci s EET - kdy se v některých údajích odesílala nula misto prázného údaje.


2018


24. října (ver. 1.33.1.0)

- Opraveno nastavení vzhledu pro dotykové ovládání, kde bylo chybné zobrazení údajů v okně "Příjem na sklad".
- Ošetřen stav, kdy nešlo vytvořit novou fakturu, pokud číslo poslední faktury bylo delší než 9 číslic.


16. října (ver. 1.33.0.12)

+ V okně příjmu na sklad doplněn údaj "Prodejní cena" pro možnost změny prodejní ceny při příjmu na sklad. Dále doplněn údaj "Název" pro kontrolu, jakou položku zadáváte.
+ Při příjmu pomocí čárového kódu, pokud existuje více položek se stejným EAN, zobrazí se okno pro výběr položky.
+ Při prodeji a zadání pomocí čárového kódu, upozornění pokud stejný EAN existuje u více položek.
+ V agendě faktury nové sestavy "Kniha faktur" a "Nezaplacené faktury".
+ Možnost vytvořit z faktury dobropis neboli Opravný daňový doklad. Volba v lokálním menu nad seznamem faktur. Vytvoří se nový faktura se záporným množstvím u položek. Pokud má faktura celkovou částku záporně, pak se v záhlaví tiskne text "Opravný daňový doklad", což je správný oficiální název dobropisu.
+ Možnost rozdělení účtenky - volba "Rozdělit účtenku" v lokálním menu nad položkami účtenky. Vhodné např. pro restaurace, použitím rozpracovaných účtenek pro konzumaci u jednotlivých stolů. Když pak hosté platí samostatně, je třeba rozpracovanou účtenku rozdělit.
+ Možnost vytisknout opis účtenky - volba "Opis účtenky" nad položkami účtenky. Může sloužit pro restaurace k předání objednávky na přípravu pro číšníky.
+ Do hlavičky nebo patičky v účtence je možné volitelně vložit název rozpracované účtenky - čísla stolu. V nastavení programu, záložka účtenka, do hlavičky nebo do patičky to vložíte zástupný text "/worktitle/". Na tomto místě se v účtence název rozpracované účtenky.
- V sestavě Faktura doplněno označení měny (Kč).
- Příprava na verzi pro rok 2019.


10. září (ver. 1.31.3.3)

+ Nová sestava v ceníku "Pohyby skladu včetně prodejů". Umožní zkontrolovat aktuální množství na skladě podle chronologického seznamu příjmů, výdejů a prodejů s možností tisku všech nebo jen vybrané skladové položky.
+ Doplněna kontrola data konce platnosti (expirace) podpisového certifikátu EET. Dva měsíce před vypršením platnosti certifikátu bude při spuštění propgramu zobrazováno upozornění. Možnost kontroly certifikátů v Nastavení programu, záložka "Program", tlačítko "Zkontrolovat certifikáty".
- Změna přiřazení přednastavené tiskárny u sestav. Pokud je v nastavení programu zadána tiskárna účtenek s úzkým papírem, pak se sestavy formátu A4 směřují na výchozí tiskárnu Windows.
- Pro vytvoření nové ceníkové položky zkopírováním stávající položky doplněna volba do lokálního menu nad tabulkou v okně Ceník.


27. srpna (ver. 1.31.2.2)

+ Doplněna funkce na prověření, zda je nainstalovaný potřebný certifikát autority DigiCert pro změnu v EET - informace a návod.
- Možnost nastavení filtru na aktulání ceníkovou položku v okně "Příjem na sklad" - volba "Zobrazit jen položku vybranou v ceníku".
- Možnost vytvoření nové ceníkové položky zkopírováním stávající položky. Pokud chcete vytvořit novou ceníkovou položku a převzít údaje jiné, již zadané položky, postavte se na ni a stiskněte Ctrl+Shift+Insert. Do nové se zkopírují všechny údaje kromě údajů Kód, EAN a PLU (ty musí být pro každou jednoznačné).


13. srpna (ver. 1.31.1.1)

+ Doplněna možnost používání váhových EAN kódů - návod.
- Možnost exportu a importu seznamu skupin ceníkových položek.
- Oprava - při opakovaném odeslání EET v případě prodeje použitého zboží obsahoval údaj zakl_dan1 zápornou částku daně namísto nulové hodnoty.


31. července (ver. 1.31.0.2)

+ Možnost zakázat používání některých sazeb DPH - návod.
- Oprava v pohybech skladu, kdy nebylo možné používat čísla skladových položek s nulou a bez nuly na začátku současně (např. 125 a 0125 se sloučily do jedné položky).
- Sestava "Prodeje po položkách za aktuální záznam" zobrazila všechny záznamy.
- Ze sestavy "Skladová karta" vypuštěny dny, kdy nedošlo k pohybu.


23. května (ver. 1.30.2.1)

- Opraven problém, že po aktualizaci Windows se nepodařilo odeslat EET u první účtenky po spuštění programu. Vyřešeno úpravou komunikačních funkcí.
- V sestavě faktury se doplňují levostranné nuly u IČ kratších než 8 znaků.
- Při nastavení "Netisknout DIČ na účtence" se tento parametr neuplatnil pro DIČ pověřujícího poplatníka.


1. února (ver. 1.30.1.0)

+ Sestava Inventura skladu - doplněny součty hodnoty položek na skladě za skupiny a celkem.
- Oprava - při úpravě položek faktury je nebylo možné uložit zpět do faktury.


31. ledna (ver. 1.30.0.17)

+ Sestava Inventura skladu - doplněn sloupec Hodnota v nákupní ceně. Sestavu je nyní možné vytvořit k zadanému datu.
+ Do nastavení v záložce "Účtenky" dopněna volba "Netisknout DIČ" a v záložce "Základní" doplněna volba "Platby kartou bez EET". Tyto možnosti umožňuje od 28.2.2018 nález Ústavního soudu.
- Do okna faktury doplněna horká klávesa Ctrl+Shift+F na úpravu položek.
- Doplněna možnost hledání v rozpracovaných účtenkách Ctr+Alt+F. Rozpracované nebo vzorové účtenky si můžete označovat EAN kodém a pak je převzít načtením čárového kódu do účtenky.
- Sestava Uzávěrka pokladny - doplněny součty základu daně a daně v sekci Tržby.
- Další drobné změny a opravy.


2017


18. října (ver. 1.28.0.20)

+ Nová funkce "Výroba" - v ceníku u výrobků můžete zadat materiál potřebný na výrobu a pak pomocí funkce "Vyrobit výrobek" vygenerujete pohyby skladu, které sníží stav materiálu a zvýší počet vyrobených výrobků. Nebo můžete využít automatické odepisování materiálu při prodeji výrobků při prodeji, pokud je aktuální stav výrobku nula. Podrobný návod
+ Do ceníku doplněn údaj "Měrná cena" pro uvedení ceny za jednotku (např. 198,- Kč/kg). Měrná cena se tiskne do sestavy Regálové štítky.
+ Doplněno akceptování procentní slevy odběratele, pokud ji zadáte do adresáře odběratelů do údaje "Sleva".
+ Do adresáře odběratelů doplněn údaj "EAN", který umožňuje vybrat odběratele do účtenky zadáním nebo načtením čárového kódu a současně použít procentní slevu, pokud ji má odběratel zadanou. Návod zde
+ Možnost uložit certifikát pro EET do složky data. Při zadání cesty k certifikátu v nastavení programu se program zeptá, jestli chcete uložit cerifikát k datům programu. Zabrání se tak problémům, kdy si uživatel smazal certifikát, který měl např. v nějaké dočasné složce a pak jej přesunul nebo smazal.
- Příprava programu pro použití v roce 2018 - automatické načtení nové licence po úhradě prodloužení licence.


15. srpna (ver. 1.27.1.2)

+ Možnost nastavit, aby při ukončení účtenky musela obsluha zadat typ placení hotově nebo kartou (Nastavení programu / Program / Speciální nastavení / první volba - žádný)
+ Možnost nastavit zaokrouhlování placené častky i při platbě kartou (Nastavení programu / Program / Speciální nastavení / Zaokrouhlovat celkovou částku při placení kartou)
- V seznamu odběratelů nešlo třídit (pro opravu smažte soubor layoutOdberatele.xml ve složce DATA)
- Oprava chyby při zadání příjmu na sklad pomocí EAN kódu


27. července (ver. 1.27.0.11)

+ Nastavení pro aktualizaci bez práv administrátora. Návod na nastavení
+ Drobné změny a opravy


14. května (ver. 1.27.0.9)

+ Možnost upozorňování při poklesu množství na skladě pod určité množství. ("Nastavení programu / Program / Speciální nastavení" v textovém poli dole pod [Exceptions] zadat parametr QuantityWarn, např. pro limit 5 ks: QuantityWarn=5 ).
+ Možnost tisknout dvě kopie účtenky při platbě kartou. ("Nastavení programu / Program / Speciální nastavení" v textovém poli dole pod [Exceptions] zadat parametr DoublePrint=K, nebo pro dvě kopie při hotovostní platně DoublePrint=H, případně pro obě varianty DoublePrint=K,H).


11. května (ver. 1.26.1.0)

+ Možnost zobrazovat na účtence QR kód (vložením kódu do patičky účtenky v nastavení ve tvaru "qrcode=..." včetně uvozovek, např.: "qrcode=http://kastnersw.cz", povolné znaky jsou 0-9 A-Z $ % * + - . /).
- Opravena chyba odeslání účtenky na EET při uložení do rozpracovaných jako vzor.


10. května (ver. 1.26.0.5)

+ Možnost uživatelských úprav předloh sestav. V náhledu sestavy "Nastavení a export / Upravit předlohu".
+ V náhledu sestavy možnost odeslání sestavy v DPF e-mailem (v náhledu sestavy "Nastavení a export / Poslat e-mailem v PDF").
+ V dialogu pro zadání odběratele do účtenky doplněna možnost vybrat adresu z adresáře.
+ Při ukončení účtenky možnost vybrat e-mail z adresáře a přidat zadaný e-mail do adresáře.
+ U příjmu na sklad možnost zadat nákupní cenu s automatickým promítnutím do nákupní ceny v ceníku.
- Podstaně zrychleny importy dat.


3. května (ver. 1.25.0.16)

+ Doplněn adresář odběratelů ("Nástroje / Adresář" - Ctrl+Shit+B), možnost exportu a importu, možnost vyhledání adresy v registu ARES.
+ Doplněna agenda Faktury.
+ Možnost vytvořit z účtenky fakturu (volba "Vytvořit fakturu" - Ctrl+Shift+F).
+ Tisk faktury (Ctrl+P ve faktuře).
+ Možnost převzetí adresy odběratele z adresáře (Ctrl+Shift+O).
+ Možnost vyhledání adresy odběratele v registru ekonomických sybjektů ARES (Ctrl+Shift+A).
+ Archiv faktur (volba "Faktury" - Ctrl+Shift+Y).
+ Lze evidovat úhrady faktur (v archivu faktur volba "Zaevidovat úhradu" - F11).
+ Barevné zvýrazňování uhrazených faktur (šedá) a faktur po splatnosti (červená).
+ Možnost uhradit fakturu hotově - vytvoří záznamy v účtence pro každou použitou sazbu DPH, účtenku pak vytisknete.
+ Nové sestavy denních tržeb samostatně za hotovost a za karty.
+ Možnost nastavit, aby se v dialogu ukončení účtenky nepamaoval poslední způsob platby. ("Nástroje / Nastavení programu / Program / tlačítko Speciální nastavení / Výchozí typ placení")
+ Ceník a pohyby skladu - možnost exportovat jen označené záznamy. Při exportu ceníku se vytvoří změnový soubor. Na jednom PC tak můžete dělat změny v ceníku a zadávat příjmy na sklad a vyexportujete potřebné záznamy. Na druhém PC (pokladně) pak naimportujete změny a pohyby skladu.
+ Možnost změnit způsob zadávání cen s DPH/bez DPH bez nutnosti otevírat nastavení programu ("Menu" v klávesnici / nabídka "Nastavení" - Ctrl+Shift+F9).
+ Možnost nastavit tisk účtenky bez DPH bez nutnosti otevírat nastavení programu ("Menu" v klávesnici / nabídka "Nastavení" - Ctrl+Shift+F11).
+ Výpočet kontrolního čísla EAN8 a EAN13 v ceníku. Můžete si vytvářet vlastní čárové kódy přímo v ceníku - když zadáte 8mi nebo 13ti místný kód a poslední znak bude tečka, tak ji program nahradí vypočteným kontrolním číslem. Pro vytváření vlastních kódů je třeba mít na paměti, že EAN je upraven mezinárodní normou a pro vlastní potřebu můžete využít pouze kódy vyhrazené pro lokální použití (začínající 020–029, 040–049, 200–299).
- Informace o zůstatku hotovosti na pokladně přesunuta do volby "Vložit/vybrat". Zrušena volba "Zůstatek".
- Nastaveny větší okraje nahoře u sestav pro tiskárny účtenek ("Uzávěrka pokladny", "Tržby", "Skladová karta").
- Tisk účtenky bez diakritiky nyní odstraní háčky a čárky u všech údajů v účtence, včetně hlavičky a položek.


6. dubna (ver. 1.22.3.11)

+ Do nabídky funkcí účtenky doplněna možnost ukončit účtenku s tiskem bez DPH pro úhradu faktury (Ctrl+F12). Pokud používáte pokladnu pro prodej a občas potřebujete zadat platbu faktury (účtenka bez DPH), není už potřeba jít do nastavení programu přepnout volbu "Tisk bez DPH" a pro další účtenku zase vrátit zpět.
- Povoleno zadat záporně platbu stravenkami (kvůli stornování).
- Při skrytém pásu karet (v dotykových vzhledech) je po ukončení účtenky nabídnuta možnost odeslání neodeslaných účtenek na EET, pokud existují.
- Do všech úzkých sestav se aplikuje posun zleva z nastavení účtenky (parametr /padding-left=n/).
- Opravena chyba sestavy Uzávěrka pokladny - do údaje Prodeje / Hotovost se nepočítaly záporné účtenky (stornování).
- Doplněna možnost zobrazení sdělení od výrobce v informačním okně.
- Doplněno upozornění na blížící se konec platnosti licence.
- U informace o nové aktualizaci doplněn odkaz "Co je nového" na seznam změn.


29. března (ver. 1.22.2.15)

+ Funkce na import pohybů skladu. Struktura je Kod;Datum;Mnozstvi;Poznamka.
+ Možnost aktualizace ceníku importem. Pokud soubor pro import ceníku obsahuje kromě údajů ceníku navíc údaj "KodZmeny", tak se ceník před importem nevyprázdní a provádí změny podle hodnoty údaje KodZmeny: N - vloží nový záznam, C - přepíše hodnoty v záznamu, D - smaže záznam.
+ Možnost nastavit, jestli se zaokrouhlení celkové ceny na účtence bude započítávat do DPH. V nastavení programu, záložka "Základní", volba "Zaokrouhlení započítat do DPH". Při zaškrtnutí se zakrouhlení bude přidávat k položkám v té sazbě DPH, kde je nevyšší částka. V účetnictví pak není třeba zaokrouhlení samostatně účtovat.
+ Doplněna kontrola na maximální celkovou částku účtenky 270 tis. při vkládání položek a při ukončení účtenky.


21. března (ver. 1.22.0.0)

- Univerzální export dat - rozšíření funkcí pro výběr exportního formátu uživatelem.
- Vylepšen dialog zadání odběratele - automatické vyhledání adresy v ARES.
- Nadpis záložky "Nastavení" změněn na "Nástroje".


21. března (ver. 1.20.1.10)

+ Nová funkce: softwarový zákaznický displej. Zapnete volbou "Nastavení / Vzhled / Zákaznický displej". V lokální nabídce nad displejem je možnost nastavit barvy. Můžete si nastavit velikost a umístění na obrazovce.
+ Univerzální export dat. Umožňuje připravit export dat v mnoha formátech a přizpůsobit se většině požadavkům. Např. pro import denních tržeb do účetnictví. Popis viz. nápověda, kapitola "Univerzální export".
- Mazání více označených záznamů v tabulkách (kromě archivu účtenek).
- Zobrazení dlouhých textů na dlaždicích ceníkových položek v záložce "Skupiny". V nastavení programu, záložka "Program", odškrtnutím volby "Zvětšovat text s dlaždicí".
- Modernější font tlačítek na klávesnicích.


13. března (ver. 1.19.0.0)

+ Doplněna sestava "Regálové štítky" do ceníku. Pro tisk více položek vyberte řádky s klávesou Ctrl nebo Shift. Podporuje tisk více než 10 typů čárových kódů.
- Vybraná sazba DPH se zapamatuje i pro další spuštění programu.
- Kontrola duplicity údajů EAN a PLU při uložení záznamu v ceníku.
- Při nastavení "Zadávat cenu a množství při výběru z ceníku" nešlo třídit karty v záložce "Skupiny".
- Pokud jsou nastaveny údaje pro EET a EET je vypnuto volbou "Mám povinnost EET", pak je zobrazeno varovné hlášení před ukončením účtenky.


9. března (ver. 1.18.7.4)

- U sestavy Poslední účtenka a při tisku účtenky z archivu se vždy zobrazí náhled.
- Šířka sestav Uzávěrka pokladny, Tržby a Skladová karta přizpůsobeny nastavené šířce tisku účtenky.
- V archivu možnost naimportovat záznam z csv souboru ve složce archiv.
- V tisku elektronické účtenky doplněn QR kód pro rychlý přístup na dokl.cz z chytrých mobilů.
- V bezplatné Start licenci při nefunkčním připojení k internetu se účtenky nastavily jako EET testovací.


6. března (ver. 1.18.6.0)

- Opraveno - v poslední verzi při ruční změně čísla účtenky nešla účtenka ukončit.
- V bezplatné Start licenci při nefunkčním připojení k internetu se účtenky nastavily jako EET testovací.


3. března (ver. 1.18.4.8)

+ Doplněna možnost vytisknout dodatečně poslední účtenku - volba "Sestavy / Poslední účtenka (Ctrl+U)".
- Úpravy v sestavách "Uzávěrka pokladny" a "Tržby" při prodeji kartou a částce s desetinným číslem se částka zobrazovala zaokrouhleně, do sestavy uzávěrky doplněn údaj součet tržeb celkem bez zaokrouhlení.
- Když se do položky účtenky zadala záporná cenou a text (např.: -100/text), tak položka nešla vložit.
- Ošetřen import ceníku, kdy nebyla zadána barva (položky se zobrazovaly bílou barvou).
- Přeloženo hlášení duplicitního kódu v ceníku do lidské řeči.
- Do ceníku v hlavním okně umožněno vložit sloupec Cena nákup. Pro doplnění je potřeba znovu nbnastavit vzhled ("Nastavení / Vzhled" a vybrat jeden ze vzhledů).
- Obnova dat - je možné po dotazu obnovit seznam uživatelů (pokud byla záloha uložena ve verzi s uživateli).
- Ošetřeno zadání apostofu (') v textových údajích.


2. března (ver. 1.18.3.1)

+ Možnost tisku účtenky bez české diakritiky. Při uzavření účtenky lze vybrat v jazykových variantách.
- Do složky archiv se ukládají kromě přijatých potvrzení EET i odesílaná XML.
- Oprava odesílání na EET - při prodeji použitého zboží vyly vyplněné údaje o DPH (odchylka od specifikace EET pro tento případ)


28. února (ver. 1.18.1.1)

+ Možnost zadat odběratele do účtenky. Volba v lokálním menu účtenky (Ctrl+Shift+G).
+ Při zadání vkladu do pokladny je možné napsat poznámku.
+ Možnost nastavení vlastní šířky tisku na účtence a okraje. Možnost úpravy textu v hlavičce účtenky.
- V nastavení programu se neukládaly levostranné nuly u IČ.


24. února (ver. 1.17.0.6)

+ Správa uživatelů a detailní nastavení uživatelských práv.


21. února (ver. 1.16.0.3)

+ Možnost zadání cen bez DPH. Umožňuje vystavit účtenku a odeslat EET k vydané faktuře v jiném programu.
+ Uložení účtenky jak vzor do rozpracovaných. Volba v nabídce funkcí účtenky (menu na pravé tlačítko myši v účtence).
+ Sestava Elektronická účtenka - lze zapnout v "Nastavení programu / Účtenka".
+ V ceníku doplněn údaj Speciality EET pro prodej použitého zboží, peněžních poukázek pro následné plnění a cestovních služeb.
+ Možnost vybrat v uzavření účtenky typ EET - prodej použitého zboží nebo cestovní službu. Výběr těchto specialit byl odstraněn z dialogu ukončení účtenky.
- Úpravy v importu ceníku z CSV.


16. února (ver. 1.15.6.5)

+ Možnost zadání množství u položek zadávaných cenou(např. 3*20,60 nebo 3*20,60/nápoj).
+ Nová sestava "Inventura skladu" (v okně Sklad tlačítko "Sestavy").
+ Nová sestava "Vklady a výběry" a Potvrzení o vkladu/výběru (v okně "Příjmy a výdeje v hotovosti" tlačítko "Sestavy").
+ V okně "Příjem na sklad" nová funkce "Naskladnění podle EAN". Umožňuje zadávat položky při příjm u čárovým kódem.
+ Možnost vybrat v uzavření účtenky typ EET - prodej použitého zboží nebo cestovní službu.
- Možnost obnovení dat z automaticky vytvářených bezpečnostních záloh (soubory *.db ve složce DATA).


15. února (ver. 1.15.5.1)

+ Možnost zadání textu položky při zadávání ceny ve formátu cena/text (např. 20,60/nápoj).
+ Možnost zadání sazby DPH položky při zadávání ceny ve formátu cena/text/sazbaDPH (např. 20,60/nápoj/15 nebo bez textu 20,60//15).
+ V ceníku povoleno používat v kódu libovolné znaky (dříve pouze číslice a písmena).
- V ceníku v hlavním okně možnost přejít na první/poslední záznam Ctrl+Begin/Ctrl+End
- Exporty do csv ceníku a archivu - čárka jako oddělovač nahrazena středníkem, odstraněny omezovače textu (uvozovky). Uvozovky se objeví pouze u textů, které obsahují středník.


13. února (ver. 1.15.4.1)

+ Při zadání polžky jen cenou je možné současně zadat text. Formát je "cena/text" (např.: 130,6/nápoj lásky)
+ Doplněna sestava "Prodeje po položkách". V menu "Sestavy" a v místní nabídce v ceníku pro jednotlivou položku.
- Do sestavy "Uzávěrka pokladny" doplněn název firmy.
- Odstraněno občasné zmizení tlačítek z panelu nástrojů.


10. února (ver. 1.15.3.0)

+ Sestava Seznam účtenek - podrobný opis účtenek za období s rozpisem DPH.
+ Sestava Denní tržby - seznam denních tržeb za období s rozpisem DPH.
- Tiskárna vybraná v nastavení programu se promítne i do náhledu účtenky z archivu.


9. února (ver. 1.15.2.0)

- Když bylo zadné hledání v ceníku, pak stisk tlačítka v záložce Skupiny u položky, která neodpovídala hledání, neprovedl vložení do účtenky.
- Tiskárna vybraná v nastavení programu se promítne i do náhledu účtenky.
- Oprava - na účtence se netiskl text položky zadávané částkou.


8. února (ver. 1.15.1.0)

+ Doplněna možnost opisu tabulek archivu účtenek, ceníku, pohybů skladu a vkladů do pokladny. Nástroj vlastní sestavy a exporty.
+ Možnost exportu archivu účtenek ve dvou variantách - bez informací o EET nebo s údaji pro EET.
- Úprava sestavy účtenky - pokud je v ceníkové položce zadána jednotka, tak vystupuje na účtence vždy, i v případě množství jedna.
- Sestava účtenky - úprava stránkování u formátů A4, A5, A6.
- Text na dlaždicích s tmavým pozadím v záložce Skupiny je nyní viditelnější - bílou barvou.
- Exporty - změna oddělovače na středník. V CSV souboru pro import ceníku může být oddělovač středník nebo čárka.
- Oprava v importu ceníku - apostrof uvnitř textů způsobil přerušení importu.


7. února (ver. 1.15.0.11)

+ Možnost použít speciální znaky v kódu ceníkové položky (pomlčka, lomítko, tečka).
+ Do ceníku doplněn údaj "Poznámka".
+ Doplněny nové typy rozložení panelů Jednoduchý a Jednoduchý dotykový.
+ Doplněny jazykové varianty účtenky - anglicky, německy (zadává se v ukončení účtenky).
+ Při nastavení vzhledu pro dotykový displej (kdy je skrytý pás karet) doplněna tlačítka u účtenky - Ukončit účtenku, Funkce, Menu.
+ V nastavení (záložka Program) je možné určit, jestli přijímat stravenky nebo ne.
+ V nastavení (záložka Program) lze zadat text pro položky zadávané cenou.
+ V nastavení (záložka Účtenky) doplněna volba "Tisk účtenky bez DPH" pro zadání přijmového dokladu k faktuře.
+ V nastavení (záložka Účtenky) doplněna možnost zvolit výchozí tiskárnu (zatím pouze pro přímý tisk, funkčnost pro tisk z náhledu doplníme).
+ Možnost exportovat záznamy z archivu účtenek do csv.
+ V archivu účtenek možnost smazat účtenky bez EET a EET ověřovací.
+ Doplněn nový vzhled "Jednoduchý" a "Jednoduchý dotykový" pro uživatele, kteří zadávají do účtenek pouze částky a chtějí co nejednodušší vzhled.
+ U dotykových vzhledů, které mají skrytý pás karet se v okně účtenky zobrazí tlačítko "Menu" které obsahuje nejpoužívanější funkce a "Funkce účtenky" pro práci s účtenkou (otevře lokální nabídku nad aktuální položkou účtenky).
- Po spuštění programu je vždy zakázáno ručně měnit rozložení panelů na obrazovce, pro změnu je třeba použít volbu "Nastavení / Vzhled / Odemknout rozložení panelů".
- V účtence se tiskne jednotka při jiném počtu než jedna.
- Umožněno změnit text položky účtenky i položek z ceníku.
- Při ukončení účtenky zrušen odkaz pro změnu čísla účtenky. Teď je odkazem přímo číslo účtenky v dialogu ukončení účtenky.
- Při používání více instalací programu aktualizace směřovala pouze do jedné složky.


1. února (ver. 1.14.1.2)

+ Nové typy tisku účtenky A4, A5, A6 přes celou šířku papíru (Nastavení programu / Účtenka).
+ Možnost nastavit velikost dotykových klávesnic (Nastavení programu / Program).
+ Možnost nastavit velikost karet skladových položek v záložce "Skupiny" (Nastavení programu /Program).
- Po spuštění programu je vždy zakázáno ručně měnit rozložení panelů na obrazovce, pro změnu je třeba použít volbu "Nastavení / Vzhled / Odemknout rozložení panelů".
- Dialog ukončení účtenky si pamatuje poslední použití tlačítka "Hotově" nebo "Kartou".
- Tlačítko "Otevřít pokladní zásuvku" přesunuto do záložky "Nastavení" v pásu karet. Otevření zásuvky lze vyvolat také klávesou Insert nebo volbou na tlačítko "Menu".
- Oprava - v dialogu uzavření účtenky se pro vrácení zobrazovala nezaokrouhlená cena.
- Oprava - na účtence se obráceně zobrazoval režim běžný/zjednodušený.


30. ledna (ver. 1.13.2.0)

- Do do tisku účtenky doplněny vteřiny do data a času vytvoření účtenky.
- Oprava - při odesílání účetenek na EET se odesílal obráceně režim běžný/zjednodušený.
- Oprava - v dotykové klávesnici pro zadání částky a množství nešlo smazat znak v množství a zadat mínus


27. ledna (ver. 1.13.1.5)

+ Doplněno tlačítko na otevření pokladní zásuvky v pásu karet. Lze vyvolat i klávesou Insert.
+ V dotykové klávesnici nová tlačítka Menu (otevře nabídku hlavních funkcí) a Funkce účtenky, kde najdete všechny možnosti změny položky účtenky, zadání různých typů slev apod. Náhrada za původní tlačítka Smazat položku a smazat všechny položky.
- Úprava vzhledu některých dialogů - zvětšení písma a zadávacích polí pro lepší čitelnost na malých displejích.
- Úpravy chování dialogu pro zadání ceny a množství ze záložky "Skupiny".
- Oprava - když se v účtence otevřelo lokální menu, tak při uzavření účtenky se vzala cena poslední položky a ne celková cena.


25. ledna (ver. 1.13.0.8)

+ V záložce "Skupiny" umožněno setřídění tlačítek podle různých údajů (na pravé tlačítko myši nebo při podržení na dotykovém displeji).
+ Při uzavření účtenky se zobrazuje číslo účtenky a je možné jej změnit na vyšší číslo.
+ Do nastavení doplněna volba "Při výběru z ceníku zadávat cenu a množství".
- Do místní nabídky položek účtenky doplněny horké klávesy (na pravé tlačítko myši nebo při podržení na dotykovém displeji).
- Vožen volný řádek na začátek účtenky kvůli netisknutelné oblasti na některých tiskárnách.
- Na účtence se tiskne v záhlaví IČ pokud je zadané v nastavení programu.
- V sestavě "Uzávěrka pokladny" možnost uzávěrky za libovolné období a doplněn počet účtenek, počet neodeslaných EET, počet mimo EET.
- Od této verze je možné zadat licenční údaje po zakoupení licence.
- Do sestavy účtenky doplněna informace o platbě kartou.
- Oprava - na dotykových displejích někdy nefungoval dotyk při zadání ceny po stisku tlačítka v záložce "Skupiny".
- Oprava - funkce stronování účtenky v archivu účtenek nespustila vytvoření stornovací účtenky.
- Oprava - při tisku účtenky z archivu se netiskly položky.
- Oprava - do archivu účtenek se ukládat chybně čas u hodin 00 až 09, což způsobovalo nemožnost uzavření účtenky a chybné výpočty v sestavách.


19. ledna (ver. 1.12.1.3)

+ U ceníkové položky s nulovou cenu - až při použití dotaz na cenu i na množství.
+ Možnost zadat číslo příští účtenky v dialogu uzavření účtenky (musí být větší než poslední použité).
+ Do tisku účtenky v záhlaví doplněno IČ.
+ Sestava Uzávěrka pokladny rozšířena o zadání období. Je možné tak dělat denní, týdenní i měsíční uzávěrky.
+ Do sestavy Uzávěrka pokladny doplněn počet účtenek, počet účtenek mimo EET, počet účtenek čekajících na odeslání do EET a počet neodeslaných elektronických účtenek. Pokud je některý s
údajů nula, netiskne se. - Při klepnutí na ceníkovou položku v záložce Skupiny se vložilo vždy množství 2.
- Na začátek sestav vloženo volné místo, na některých tiskárnách nebyl vidět celý text prvního řádku


18. ledna (ver. 1.12.0.4)

+ V ceníku možnost zadat nulovou cenu - dotaz na cenu až při použití.
+ V lokální nabidce položek v účtence možnost změnit cenu a zadat slevu v Kč.
+ Možnost smazat v archivu účtenky bez EET a testovací EET.
+ Tichá aktualizace bez nutnosti procházení instalačního dialogu.
- Oprava chyby v ukládání elektronických účtenek na web dokl.cz.
- Řada drobných úprav.


5. ledna (ver. 1.10.0.3)

+ Platby stravenkami.
+ Sestava Uzávěrka pokladny.
- Oprava - klepnutí na kartě položky při pohybu myši (prstu) nevložilo položku do účtenky.
- Odstraněno upozornění na okraje při tisku.

2016


21. prosince

Vydání programu


Zpět na předcházející stránku