Časté dotazy


Synchronizace stavu skladu mezi více počítači


Dotaz:
Jak přejít z používání pokladny na jednom počítači na provoz na více počítačích se synchronizací stavu skladu

Řešení:
ENTER pokladna umožňuje průběžně aktualizovat množství u skladových položek mezi více počítači. Nejjednodušší situace je, když používáte program na jednom počítači a chcete jej používat na více zařízeních - typicky na jednom počítači zadávat příjmy zboží na sklad a na jednom nebo více pokladnách prodávat.

Postup nastavení:

1) Nainstalujte ENTER pokladnu na další počítače.

2) Vytvořte si v LAN síti sdílenou složku, kde se budou ukládat data pro synchronizaci a nastavte k ní jednotlivým stanicím (uživatelům) přístup

3) Na každé stanici proveďte tyto úkony:
- V nastavení programu / záložka Program stiskněte tlačítko Speciální nastavení a do pole "Textové zobrazení parametrů nastavení" zadejte na konec následující řádky:

LanSync=true
LanDir=cestakesdilenymdatum
LanMyStation=1
LanUpdateAuto=true

- V parametru LanDir nahraďte text "cestakesdilenymdatum" odpovídající cestou do složky pro synchronizaci, např. pro složku "D:\SdilenaData" bude parametr zadaný takto LanDir=D:\SdilenaData
- V parametru LanMyStation=1 změňte číslo na každém počítači jinak. Můžete použít čísla od 1 do 9. Důležité však je, aby na každém počítači bylo jiné číslo.
- Změny uložte tlačítkem OK
- Stiskněte tlačítko "Zkontrolovat a opravit"
- Zavřete dialog Nastavení programu tlačítkem OK

4) Z počítače, na kterém jste používali pokladnu do této doby vyexportujte ceník do složky pro synchronizaci pod názvem Ceník.xml.

5) Na ostatních počítačích v hlavním okně programu stiskněte klávesu F9, která provede aktualizaci ceníku (volba Aktualizovat ceník v lokálním menu ceníku v záložce Ceník). Pak otevřete okno ceníku volbou "Upravit ceník" (F7) a v něm spusťte funkci "Přepočítat množství".

Teď máte program připravený k synchronizaci skladu v síti.

Doporučujeme změny v ceníku provádět na jednom počítači a stejně tak na jednom počítači zadávat příjmy zboží na sklad. Pokud změníte cokoliv v ceníku, dostanete jej na ostatní stanice provedením exportu dle bodu 4. Na ostatních stanicích ceník přijmete klávesou F9 viz. bod 5. Přepočet množství zpravidla není potřeba. Můžete jej spustit ale kdykoliv, když chcete přepočet provést. Může se totiž stát, že jste některé položky na pokladně prodali zatímco na počítači, kde se upravoval ceník ještě vaše prodeje nebyly načtené.

Změny množství každé položky na skladě po naskladnění nebo prodeji se mezi stanicemi aktualizují automaticky. Není potřeba nic exportovat ani ručně spouštět aktualizaci. Množství se aktualizuje při vložení každé položky do účtenky. Na ostatní stanice se dostane informace o prodaném zboží při ukončení účtenky. Kdykoliv můžete stav skladu zaktualizovat klávesou F9.

Doporučujeme si správnost celého nastavení vyzkoušet tak, že si vyzkoušíte export ceníku a jeho aktualizace na ostatních stanicích a příjem na sklad a aktualizaci množství

Zpět na seznam řešení