Časté dotazy


Jak zakázat používání některých sazeb DPH


Dotaz:
Používáme pouze základní a první sníženou sazbu DPH. Je možné zakázat používat ostatní sazby a předejít tak chybnému zadání sazby?

Řešení:
Od verze 1.31.0.2 je možné v ENTER pokladně zkázat používání určitých sazeb DPH.

- V nastavení programu / záložka Program stiskněte tlačítko "Speciální nastavení" a do pole "Textové zobrazení parametrů nastavení" zadejte na konec do nového řádku parametr

StopDPH1=true

pokud chcete zakázat sazbu 21%. Pro další sazby 15%, 10% a 0% použijte stejným způsobem parametry StopDPH2=true , StopDPH3=true , StopDPH4=true , každý na samostatném rádku.

- Změny uložte tlačítkem OK
- Zavřete dialog Nastavení programu tlačítkem OK


Toto nastavení se použije pouze pro zadávání položek účtenky cenou. Ceníkové položky se přebírají do účtenky se sazbou DPH, která je u nich nastavena. Na použití sazby z ceníkové položky nemá toto nastavení vliv.

Zpět na seznam řešení