Aktuality, informace


Používání váhových EAN kódů


Jak používat EAN kódy vytisknuté z elektronické váhy

Proměnlivý kód EAN 13 obsahující váhu má tento formát: první dva znaky číslo 21 až 29, další 4 znaky kód zboží, pak 1 znak kontrolní kód, dále 5 znaků hmotnost a poslední číslice obsahuje kontrolní kód.Pro používání váhových kódů si zadejte do elektronické váhy kódy zboží EAN 13, kde první dvě číslice bude číslo od 21 do 29 a v dalších 4 číslicích kód zboží. Další číslice bude vytvářet váha.

Do ENTER pokladny si zadejte do ceníku položky, kde v EAN kódu zadáte stejné předčíslí a kód zboží jako jste si zadali do váhy (prvních 6 číslic), zbývajících 7 číslic doplňte nulami (např. pro kód zboží 203 zadejte 2102030000000). Dále je nezbytné zadat do údaje MJ - jednotku g nebo kg.

Čárový kód na štítku vytištěném váhou bude obsahovat hmotnost v základních jednotkách (gramech). Pokud bude položka zadána v ceníku v pokladně s jednotkou gramy, nebude se provádět žádný přepočet. Na účtence bude uvedeno např. 253 g. V případě, že bude položka obsahovat v údaji MJ kg, provede se v účtence přepočet a na účtence bude 0,253 kg.

Zpět na informace