Časté dotazy


Jak propojit aplikaci Mobilní číšník s ENTER pokladnou


Dotaz:
Postup nastavení pro používání mobilní aplikace pro příjem objednávek hostů v restauraci

Řešení:
ENTER pokladna umožňuje používat aplikaci Mobilní číšník na telefonech nebo tabletech se systémem Android pro přijímání objednávek hostů v restauracích.

Pro využití této funkce je potřeba mít pojmenované stoly nebo místa v restauraci, na které chcete přijímat objednávky hostů. Pojmenování si udělejte podle vašich zvyklostí. Z Mobilního číšníka pak budete zadávat objednávky vždy na stůl (ne na jednotlivé hosty). V pokladně pak můžete objednávku pro placení rozdělit na jednotlivé hosty, případně přesunout část objednávky na jiný stůl, když si host přesedne. Dále je potřeba zadat uživatele programu - číšníky, kteří budou přijímat objednávky.

Poslední podmínkou je vytvořit si na disku v počítači s pokladnou (popřípadě na síťovém disku) složku pro výměnu informací mezi ENTER pokladnou a Mobilními číšníky. Musíte mít funkční WiFi síť, počítač musí mít pevnou IP adresu a sdílená složka musí být přístupná z této sítě.

Zde je postup nastavení a návod, jak Mobilního číšníka s pokladnou používat.

Nastavení ENTER pokladny

1) Vytvořte si na disku v počítači s ENTER pokladnou nebo na síťovém disku složku, ve které si budou ENTER pokladna a Mobilní číšníci vyměňovat data. Této složce nastavte sdílení. Pokud je to složka na počítači s pokladnou, tak klepněte na složku pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlasnosti a záložku Sdílení. Zde klepněte na tlačítko Sdílení a zadejte uživatele systému pro sdílení a potvrďte. Pak se objeví další okno, kde je uvedena síťová cesta, tu si poznačte, budete ji zadávat do aplikace Mobilní číšník včetně přihlašovacího jména a hesla ze systému.

2) V ENTER pokladně otevřete "Nástroje / Nastavení programu", záložku "Program", stiskněte tlačítko "Speciální nastavení" a do pole "Textové zobrazení parametrů nastavení" na konec zadejte cestu ke sdílené složce, např. takto

LanDir=C:\ENTER pokladna\objednavky

Cestu samozřejmě upravte podle vaší složky pro výměnu objednávek. A dále zadejte řádek s parametrem, který nastaví používání mobilního číšníka

MobilniCisnik=true

Nastavení bude vypadat nějak takto:

Nastavení pro používání Mobilního číšníka - obrázek

Zavřete okno Speciálních nastavení tlačítkem OK.

3) V záložce Program a zaškrtněte volbu "Používat stoly (pro restaurace)". Zavřere dialog Nastavení programu, v záložkách v hlavním okně se objeví záložka "Stoly".

4) Zadejte seznam stolů - přejděte do záložky "Stoly", klepněte pravým tlačítkem myši (u dotykového ovládání podržte prst) v okně "Stoly" a zadejte název stolu. Stejným způsobem zadejte názvy všech stolů nebo míst v restauraci, na které budete chtít přijímat objednávky.

5) Zadejte uživatele programu a číšníky - přejděte do volby Nástroje / Uživatelé / Správa uživatelů. Vytvořte nový záznam a zadejte jméno číšníka do údaje "Uživatel" a jméno, pod kterým chcete vypsat číšníka na účtenkách. Pak zadejte číselné heslo číšníka tlačítkem "Zadat mobilní pin". To je nezbytné pro přihlašování v mobilní aplikaci. Uložte záznam. Pokud máte číšníků více, zadejte přístup pro každého z nich.

6) Proveďte export dat pro Mobilního číšníka - volbou Nástroje / Export Mobilní číšník. Ve sdílené složce můžet zkontrolovat že se objevily soubory s daty.

7) Poznámka - pokud máte v cenímu velké množství položek, doporučujem pro mobilního číšníka exportovat pouze ty položky, které budou hosté objednávat. Nastavte si pro ně filtr v ceníku v okně pokladny a až po nastavení filtru proveďte export pro Mobilního číšníka. Při velkém počtu položek (stovky a více) může dlouho trvat načtení v mobilním zařízení. Jde to řešit např. tak, že v ceníku si dáte k položkam do poznámky nějaký text a podle něj pak nastavíte filtr v záložce ceníku.

Nastavení mobilních zařízení

1) Nainstalujte do mobilu nebo tabletu aplikaci ENTER Mobilní číšník .

2) Spusťte aplikaci Mobilní číšník a zadejte přístupové údaje ke sdílené složce. Buď se na ně aplikace automaticky zeptá, nebo použijte volbu "Nastavení" z menu vpravo nahoře.

Do údaje "Cesta ke sdílenému adresáři" zadejte cestu ke sdílené složce ve tvaru IPadresa/složka, např. 192.168.0.3/objednavky . Dále zadejte přihlašovací jméno a heslo uživatele ke sdílené složce. Pokud je vše v počítači i v mobilním zařízení nastaveno správně, začnou se načítat data ze sdílené složky. Pak se objeví dialog pro přihlášení uživatele pokladny. Tam vyberete uživatele a zadáte jeho mobilní pin, který jste uložili v seznamu uživatelů v pokladně.

3) Můžete vyzkoušet zadat mobilní objednávku - vyberete stůl a vyberete objednávané položky. Klepnutím na ceníkovou položku se zvýší objednávané množství o 1. V záložce "Objednávka" pak tlačítkem "Odeslat" pošlete objednávku do pokladny.V ENTER pokladně pak přicházející objednávky uvidíte v okně "Mobilní objednávky". Poklepáním na objednávku, nebo tlačítky dole, převezmete objednávku na stůl. Současně dojde k vytisknutí objednávky pro její přípravu. Objednávky se objevují v záložce Stoly, Poklepáním na stůl objednávku přesunete do účtenky, kde ji můžete ukončit nebo rozdělit na hosty volbou "Rozdělit účtenku" z lokálního menu nad položkami účtenky. Převzetí zbývající části objednávky zpět na stůl provedete opět poklepáním na stůl. Na stoly můžete přidávat objednávky i v pokladně tak, že zadáte položky do účtenky a pokledpáním na stůl je na stůl přidáte.

Zpět na seznam řešení