Aktuality, informace


Změna zákona o DPH od 1.4.2019 a ENTER pokladna


Jak se promítla změna zákona o DPH od 1.4.2019 do ENTER pokladny?

Mimo jiné došlo ke změně způsobu výpočtu DPH z ceny s daní. Dříve se počítala daň z celkové ceny na základě koeficientu zaokrouhleno na 4 desetinná místa, což způsobovalo rozdíl oproti výpočtu z ceny bez daně.

Novelizovaný zákon nyní nastavuje výpočet jiným (logičtějším) způsobem bez zaokrouhlování a výsledkem je stejná hodnota DPH nezávisle na tom, zda se počítá z ceny s daní nebo bez daně.

Pro plátce daně z přidané hodnoty je nezbytné používat aktualizovanou verzi pokladny (1.36.0.1 nebo vyšší).

Zpět na informace