Časté dotazy


Synchronizace ceníku a množnství na skladě mezi pokladnami


Dotaz:
Jde nastavit sdílení dat mazi jednotlivými pokladnami?

Řešení:
ENTER pokladna není navržena pro sdílení dat v síti. Umožňuje pouze nastavit synchronizaci ceníku a aktualizovat množství u skladových položek mezi více počítači.

Postup nastavení:

1) Vytvořte si v LAN síti sdílenou složku, kde se budou ukládat data pro synchronizaci a nastavte k ní jednotlivým stanicím (uživatelům) přístup

2) Na každém počítači proveďte tyto úkony:

- V nastavení programu / záložka Program stiskněte tlačítko Speciální nastavení a do pole "Textové zobrazení parametrů nastavení" zadejte na konec následující řádky:

LanSync=true
LanDir=cestakesdilenymdatum
LanMyStation=1
LanUpdateAuto=true

- V parametru LanDir nahraďte text "cestakesdilenymdatum" odpovídající cestou do složky pro synchronizaci, např. pro složku "D:\SdilenaData" bude parametr zadaný takto LanDir=D:\SdilenaData
- V parametru LanMyStation=1 změňte číslo na každém počítači jinak. Můžete použít čísla od 1 do 9. Důležité však je, aby na každém počítači bylo jiné číslo.
- Změny uložte tlačítkem OK
- Stiskněte tlačítko "Zkontrolovat a opravit"
- Zavřete dialog Nastavení programu tlačítkem OK

3) Z počítače, na kterém máte připraven ceník jej pošlete do sdílené složky - v okně ceníku v nabídce Export / Import - poslední položka Export pro synchronizaci Ctrel+Shift+E.

4) Na ostatních počítačích - v hlavním okně programu stiskněte klávesu F9, která provede aktualizaci ceníku (volba Aktualizovat ceník v lokálním menu ceníku v záložce Ceník). Pak otevřete okno ceníku volbou "Upravit ceník" (F7) a v něm spusťte funkci "Přepočítat množství".

Teď máte program připravený k synchronizaci skladu v síti.

Doporučujeme změny v ceníku provádět na jednom počítači počítači a stejně tak tam zadávat příjmy na sklad. Pokud změníte cokoliv v ceníku, dostanete jej na stanice provedením exportu a importu podle bodů 3 a 4.

Změny množství každé položky na skladě po naskladnění nebo prodeji se mezi stanicemi aktualizují automaticky.Není potřeba nic exportovat ani ručně spouštět aktualizaci.

Množství se aktualizuje při vložení každé položky do účtenky. Na ostatní stanice se dostane informace o prodaném zboží při ukončení účtenky. Kdykoliv můžete stav skladu zaktualizovat klávesou F9 na všech počítačích.

Doporučujeme si správnost celého nastavení vyzkoušet tak, že si vyzkoušíte export ceníku a jeho aktualizace na ostatních stanicích a příjem na sklad a aktualizaci množství. Pokud uděláte příjmy zkušebně, můžete je pak vymazat než začnete pracovat naostro.

Zpět na seznam řešení