Datové schránky - použití a archivace

Dotaz:

Jak používat datové schránky v programu?

Řešení:

FORM studio obsahuje všechny důležité funkce pro práci s datovými schránkami. Umožňuje odesílat datové zprávy, obsahuje seznam přijatých i odeslaných zpráv, můžete si nechat zprávy archivovat v databázi programu. Program v současnosti (2014) umožňuje odesílání datových zpráv pouze orgánům veřejné moci. Zpoplatněné Poštovní datové zprávy soukromým subjetkům zatím nejsou podporovány.

Do Nastavení klienta/Základní údaje vyplňte přihlašovací údaje k datové schránce. Do schránky se potom dostanete nejrychleji přímo z pásu karet, kde je tlačítko Datová schránka.

Připojení k datové schránce

Program umožňuje automaticky archivovat zprávy z datové schránky. V nabídce Agenda/Nastavení programu - Obecné zaškrtněte volbu Ukládat do archivu dokumentů zprávy z datové schránky. Zprávy si potom můžete kdykoliv otevřít v nabídce Nastavení klienta/Dokumenty.

Archivace datové schránky

Program umožňuje číst přijaté zprávy a odesílat nové zprávy. Můžete vyhledávat ID datových schránek podle IČ nebo názvu institucí a firem. Často používané schránky můžete uložit do adresáře pro rychlý výběr. Jestliže máte přístup k datovým schránkám více klientů, vyzkoušejte funkci na zkontrolování nových zpráv ve všech schránkách současně (nabídka Agenda - Kontrola datových schránek).

Daňový poradci mají možnost přidat si svou datovou schránku k odesílateli v případě, že odesílají zprávu ze své schránky za klienta (nabídka Agenda/Nastavení programu/Oprávněná osoba). Pokud se program používá ve firmě, kde je více daňových poradců a zároveň se pracuje v síti, můžete si přidat identitu datové schránky na úrovni uživatelů (nabídka Agenda/Uživatelé/Vlastnosti).

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku

🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku otevřít v novém okně

Prebieha pripájanie k webu kastnersw.cz ...

Ak to trvá dlho, tak:

• môže byť problém v internetovom pripojení

• alebo prebieha update serveru

• môžete skúsiť stránku otvoriť v novom okne