Import formulářů z Daňového portálu nebo z účetního programu

Dotaz:

Jakým způsobem importovat formuláře ve formátu XML elektronického podání do FORM studia?

Řešení:

Většina formulářů, které je možné elektronicky podat, má funkci importu formuláře ve formátu elektronického podání. Soubor XML stačí pouze přetáhnout do okna s formuláři. Můžete také využít nabídku Import / Export, která se Vám otevře po klepnutí pravým tlačítkem myši do okna s formuláři. Další možností je otevřít nový formulář, který chcete do programu doplnit a klepnout na tlačítko Funkce/Načíst soubor ve formátu pro el. podání.Tuto možnost obsahjí například tyto formluáře:

- Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty)
- Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty)
- Kontrolní hlášení DPH
- DPPO
- DPFO
- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztrát
- Přehled o výši pojistného
- Přehled o platbě pojistného ZP
- Vyúčtování daně vybírané srážkou
- Žádost o poukázání chybějící částky
- Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob
- Přihláška k registraci DPH
- Vyúčtování daně vybírané srážkou
- Evidenční list důchodového pojištění
- Hromadné oznámení zaměstnavatele
- Podání obecné písemnosti
- Přiznání k dani silniční

Další formuláře připravujeme.

Po úspěšném importu doporučujeme provést alespoň namátkovu kontrolu formluáře.

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku

🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku otevřít v novém okně

Prebieha pripájanie k webu kastnersw.cz ...

Ak to trvá dlho, tak:

• môže byť problém v internetovom pripojení

• alebo prebieha update serveru

• môžete skúsiť stránku otvoriť v novom okne