Chcete poradit?

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - k žádosti o prominutí penále

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - k žádosti o prominutí penále

Video - jak FORM studio funguje

STÁHNOUT A VYPLNIT VE FORM STUDIU

Stáhněte a nainstalujte si FORM studio a formuláře

Tiskopis v PDF

Starší vzor

Formulář je platný pro období: 25. 5. 2022 - současnost

Informace

Čestné prohlášení je vyžadováno z důvodu zjištění, zda jsou dány podmínky pro odstranění tvrdosti zákona prominutím penále dle ustanovení § 104ch zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, vyhlášky MPSV č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, v platném znění a pro poskytnutí podpory de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, podle Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví zemědělské prvovýroby a podle Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu.

Formulář vydává

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Proč stáhnout a vyplnit ve FORM studiu formulář Prohlášení k žádosti o prominutí penále

Protože je to nejrychlejší a nejpohodlnější. Vyzkoušejte, uvidíte.

Netrapte se hledáním formulářů a zjišťováním, jak je správně vyplnit a podat na úřad, když u každého je to jinak.

Co vše za vás FORM studio vyřeší? Jednoduše vyhledáte formulář v databázi, vyplníte údaje a kliknutím odešlete z programu rovnou na úřad. Správnost a úplnost vám FORM studio pohlídá. Přitom mnoho údajů doplní nebo spočítá automaticky.

Video - jak FORM studio funguje

Cookies

Tento web používá cookies.

Povolit ukládání cookies

Aby tento web fungoval, potřebujeme váš souhlas
s ukládáním informací (cookies). Jejich povolením nám také umožníte využívat uložené informace pro zlepšování webu a marketing.

Zakázat vše

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku

🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku otevřít v novém okně

Prebieha pripájanie k webu kastnersw.cz ...

Ak to trvá dlho, tak:

• môže byť problém v internetovom pripojení

• alebo prebieha update serveru

• môžete skúsiť stránku otvoriť v novom okne