Evidenční list důchodového pojištění


Stáhnout a vyplnitpouze pro windows

Elektronické podání

Tiskopis v PDF

Související formuláře

Starší vzor

Změny oproti staršímu vzoru

Informace:

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění (dále jen pojištěnec) vždy za jednotlivý kalendářní rok, příp. jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti, zakládající účast na důchodovém pojištění, nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku. ELDP se vede i pro poživatele starobního důchodu, který ještě nedovršil důchodový věk (tzv. poživatel předčasného starobního důchodu, jemuž výplata starobního důchodu po nástupu do zaměstnání nenáleží) a za rok 2009 i pro poživatele starobního důchodu, výdělečně činného po dovršení důchodového věku, pokud tento byl kdykoli v minulosti nebo byl v roce 2009 současně účasten důchodového pojištění v cizině. Od 1. 1. 2010 s ohledem na změnu právní úpravy ve vztahu k nárokům na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti i při pobírání starobního důchodu je nutno vést ELDP pro všechny poživatele starobního důchodu. Vede se od 1. ledna kalendářního roku nebo ode dne vzniku účasti občana na důchodovém pojištění, vznikla-li tato účast po 1. lednu, a ukončuje se dnem 31. prosince kalendářního roku nebo dnem skončení této účasti, skončila-li tato účast před 31. prosincem.


Formulář vydává:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Změny oproti předchozímu vzoru

Formulář se nově doplňuje o kolonky "Kód OSSZ" a "Místně příslušná OSSZ". Dále v bodě 1. "Identifikace pojištěnce" přibyla kolonka pro "Stát". V bodě 2. "Průběh pojištění v daném roce" přibyl údaj "MR" (zaměstnání malého rozsahu) a vypustil se údaj pro "Zneplatnění". Ve 3. bodě již nejde o "Identifikační údaje organizace", ale o "Identifikační údaje zaměstnavatele". Vypustila se celá adresa, zůstaly kolonky pro vyplnění "IČ", "Variabilního symbolu", "Výdělečné činnosti od" a "Datumu vyhotovení ELDP".

Podrobné srovnání s předchozím vzorem

Podrobné srovnání pokynů

Přizpůsobte si zobrazení porovnání v PDF na 2 stránky vedle sebe

Související formuláře

Výhody FORM studia proti stažení PDF

 Formulář ve FORM studiuTiskopis v PDF
Rychlejší vyplnění na počítačiAnoNe
KontrolyAnoNe
VýpočtyAnoNe
Elektronické podáníAnoNe
ArchivaceAnoNe
TiskAnoAno
  Stáhnout a vyplnit Stáhnout PDF
Stáhnout a vyplnitjen pro windows Stáhnout PDF

Proč stáhnout a vyplnit formulář ve FORM studiu?

Protože vše chcete dělat rychle a pohodlně.

Netrapte se hledáním formulářů a zjištováním, jak je správně vyplnit a podat na úřad, když u každého je to jinak.

FORM studio je inteligentní software, který pracuje za vás. V databázi formulářů rychle najdete ten, který právě potřebujete. Sám provádí výpočty a automaticky doplňuje údaje z předchozích formulářů. A vzhled i ovládání je pro všechny stejné.

Nemusíte řešit odlišné způsoby podání formulářů na různé instituce.
Podáte je vždy jednotným způsobem na pár klepnutí myší.

Prohlédněte si další výhody FORM studia >>>

nebo se rovnou podívejte na video >>>

Prohlédněte si video