Chcete poradit?

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance

Video - jak FORM studio funguje

STÁHNOUT A VYPLNIT VE FORM STUDIU

Stáhněte a nainstalujte si FORM studio a formuláře

Tiskopis v PDF

Starší vzor

Formulář je platný pro období: 31. 7. 2019 - současnost

Elektronické podání

Informace

Zahraničním zaměstnancem se rozumí zaměstnanec činný na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, tj. zaměstnavatele, který má sídlo na území státu s nímž ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná a vzniká dnem, který zahraniční zaměstnanec uvedl v této přihlášce, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána, a zaniká dnem skončení zaměstnání na území ČR nebo prvním dnem kalendářním měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě nebo výši zaplaceno pojistné, anebo dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla odhláška podána.

Formulář vydává

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Proč stáhnout a vyplnit ve FORM studiu formulář Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance

Protože je to nejrychlejší a nejpohodlnější. Vyzkoušejte, uvidíte.

Netrapte se hledáním formulářů a zjišťováním, jak je správně vyplnit a podat na úřad, když u každého je to jinak.

Co vše za vás FORM studio vyřeší? Jednoduše vyhledáte formulář v databázi, vyplníte údaje a kliknutím odešlete z programu rovnou na úřad. Správnost a úplnost vám FORM studio pohlídá. Přitom mnoho údajů doplní nebo spočítá automaticky.

Video - jak FORM studio funguje

Cookies

Tento web používá cookies.

Povolit ukládání cookies

Aby tento web fungoval, potřebujeme váš souhlas
s ukládáním informací (cookies). Jejich povolením nám také umožníte využívat uložené informace pro zlepšování webu a marketing.

Zakázat vše

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku

🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku otevřít v novém okně

Prebieha pripájanie k webu kastnersw.cz ...

Ak to trvá dlho, tak:

• môže byť problém v internetovom pripojení

• alebo prebieha update serveru

• môžete skúsiť stránku otvoriť v novom okne