Chcete poradit?

Přiznání k DPFO (dani z příjmu fyzických osob) pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti vz. 5

Přiznání k DPFO (dani z příjmu fyzických osob) pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti vz. 5

Video - jak FORM studio funguje

STÁHNOUT A VYPLNIT VE FORM STUDIU

Stáhněte a nainstalujte si FORM studio a formuláře

Tiskopis v PDF

Starší vzor

Formulář je platný pro období: 2. 1. 2022 - současnost

Vzor 5

Obsahuje i překlady do

Elektronické podání

Informace

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky).

Pro koho je tento formulář určen?
Tento formulář daňového přiznání je určen poplatníkům daně z příjmů fyzických osob majícím pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky, a to včetně daňových nerezidentů. Jako daňový nerezident v ČR se označuje poplatník daně, který nemá na území ČR bydliště, pobývá na území České republiky méně než 183 dnů v roce, popřípadě pro něj vyplývá statut daňového nerezidenta z mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a jeho domovskou zemí.

Kdy se podává přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti?
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je poplatník podle § 136 odst. 1 daňového řádu povinen podat nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tato lhůta se prodlužuje o 3 měsíce v případě, že za poplatníka podává přiznání daňový poradce.

Chcete si vyplnění a podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob co nejvíce usnadnit?
• FORM studio, aplikace specializovaná na správu daňových formulářů, vám umožní rychle a jednoduše vyplnit formulář Přiznání k dani z příjmů pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti a zároveň jej i odeslat.

• Rychlost a efektivita: Vyplňování formuláře je rychlé a efektivní díky intuitivnímu rozhraní a možnosti automatického doplňování a spočítání údajů.

• Vaše přiznání k dani z příjmů pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti bude vždy vyplněno správně: FORM studio vám pomáhá předejít chybám a nedopatřením při vyplňování formuláře. Aplikace vás upozorní na chybějící nebo neplatné údaje a poskytne vám nápovědu při jejich nesprávném vyplnění.

• Snadné odeslání na úřad: Po dokončení vyplňování můžete formulář přímo odeslat z programu na příslušný daňový úřad. Ušetříte si tak čas a námahu spojenou s tiskem, ručním podpisem a fyzickým odesláním formuláře.

Formulář vydává

Finanční správa

Proč stáhnout a vyplnit ve FORM studiu formulář Přiznání k dani z příjmů pro poplatníky mající pouze příjmy ze ZČ

Protože je to nejrychlejší a nejpohodlnější. Vyzkoušejte, uvidíte.

Netrapte se hledáním formulářů a zjišťováním, jak je správně vyplnit a podat na úřad, když u každého je to jinak.

Co vše za vás FORM studio vyřeší? Jednoduše vyhledáte formulář v databázi, vyplníte údaje a kliknutím odešlete z programu rovnou na úřad. Správnost a úplnost vám FORM studio pohlídá. Přitom mnoho údajů doplní nebo spočítá automaticky.

Video - jak FORM studio funguje

Cookies

Tento web používá cookies.

Povolit ukládání cookies

Aby tento web fungoval, potřebujeme váš souhlas
s ukládáním informací (cookies). Jejich povolením nám také umožníte využívat uložené informace pro zlepšování webu a marketing.

Zakázat vše

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku

🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku otevřít v novém okně

Prebieha pripájanie k webu kastnersw.cz ...

Ak to trvá dlho, tak:

• môže byť problém v internetovom pripojení

• alebo prebieha update serveru

• môžete skúsiť stránku otvoriť v novom okne