Záznam o činnostech zpracování (GDPR)
Záznam o činnostech zpracování (GDPR)

Informace

Správce osobních údajů má podle GDPR povinnost vést písemné záznamy o činnostech souvisejících se zpracováním údajů. Tyto záznamy si může vyžádat Úřad pro ochranu osobních údajů ke kontrole. Povinnost vést záznamy o zpracování neplatí pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců provádějící pouze příležitostné zpracování necitlivých osobních údajů s nízkým rizikem. Záznamy o zpracování musí obsahovat: a) jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů; b) účely zpracování; c) popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů; d) kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích; e) informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce doložení vhodných záruk; f) je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;

Formulář vydává

FORM studio

Proč stáhnout a vyplnit formulář ve FORM studiu

Protože je to nejrychlejší a nejpohodlnější. Vyzkoušejte, uvidíte.

Netrapte se hledáním formulářů a zjišťováním, jak je správně vyplnit a podat na úřad, když u každého je to jinak.

Co vše za vás FORM studo vyřeší? Jednoduše vyhledáte formulář v databázi, vyplníte údaje a kliknutím odešlete z programu rovnou na úřad. Správnost a úplnost vám FORM studio pohlídá. Přitom hodně údajů doplní nebo spočítá automaticky.

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku 🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku obnovit nebo otevřít v novém okně