Historie aktualizací programu FORM studio

2021


22. září

Nové formuláře skupin Nemovitosti, Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce a skupiny Sociální podpora.


17. srpna

Vydána nová verze FORM studio 2022 (ver. 19.1.8) - úprava funkce pro ověření DIČ v registru VIES, po aktualizaci služeb registru.


8. července

Vydána nová verze FORM studio 2022 (ver. 19.1.7) - drobné změny a opravy. Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Zdravotní pojišťovny.


20. dubna

Vydána nová verze FORM studio 2022 (ver. 19.1.6) - drobné změny a opravy. Nový formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání - hromadné elektronické podání (platné od 1.4.2022). Nové formuláře skupiny Spotřební a ekologické daně a Úřad práce.


6. dubna

Nové formuláře - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) (platné od 1.4.2022), Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu), Oznámení pojištěnce ČPZP.


1. března

Vydána nová verze FORM studio 2022 (ver. 19.1.5) - Aktualizace certifikátu pro el. podání na ČSSZ. Drobné změny a opravy ve formulářích.


16. února

Doplněna možnost elektronického podání formuláře Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 27. Nové formuláře - Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření vz. 6, Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 14, Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné, Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ, Výkazy pro intrastat, Doklad o výši čtvrtletního příjmu.


25. ledna

Nové formuláře skupiny Spotřební daně. Dále formuláře Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 27, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2021, Přehled pro ZP za rok 2021 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da vz. 17, Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 26.


13. ledna

Vydána nová verze FORM studio 2022 (ver. 19.1.4) - oprava aktualizace seznamů. Nové formuláře skupiny Závislá činnost. Dále formuláře - Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 32 (+ přílohy), Přiznání k DS (dani silniční) vz. 18, Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 18, Žádost o kompenzační bonus 2022 a další.


30. prosince

Vydána nová verze FORM studio 2022 (ver. 19.1.3) - změna adresy serveru pro elektronické podání na Ministerstvo financí. Nové formuláře týkající se režimu OSS (One Stop Shop). Dále formuláře skupin Úřad práce, Správa sociálního zabezpečení a další.


16. listopadu

Aktualizace knihovny Manažer datových schránek - úprava v reakci chybu serveru datových schránek.


9. listopadu

Vydána nová verze FORM studio 2022 (ver. 19.1.2) - drobné změny a opravy. Nové formuláře - Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 23, Přihláška k registraci k DPH vz. 9, Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - hromadné elektronické podání.


12. října

Vydána nová verze FORM studio 2022 (ver. 19.1.1).


7. října

Vydána nová verze FORM studio 2021 (ver. 18.1.8) - drobné změny a opravy. Nové formuláře skupiny Osobní formuláře | Cestovní pasy, víza. Nový formulář Lékařský posudek o ohodnocení bolesti.


14. září

Vydána nová verze FORM studio 2021 (ver. 18.1.7) - příprava pro vydání nové verze FORM studio 2022. Nové formuláře - Přiznání k dani One Stop Shop - EU režim, Přiznání k dani One Stop Shop - režim mimo EU, Přiznání k dani One Stop Shop - dovozní režim, Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví).


30. července

Změny a opravy ve formulářích.


2. července

Změny a opravy ve formulářích.


14. června

Nové formuláře skupiny Osobní formuláře | Zbraně, Katastrální úřad, Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny a další.


4. května

Nové formuláře pro registraci do režimu OSS. Dále formuláře skupiny Daňové formuláře/DPFO a formuláře Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 13, Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně, Žádost o povolení přepravy, Žádost o zvýšení starobního důchodu v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti, Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění, Informace o ukončení/změně ukončení zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje prac. opr., Žádost o přiřazení Uživatele Partnerovi do systému e-VZP, Plná moc k zastupování partnera při zabezpečené elektronické komunikaci s pojišťovnou.


8. dubna

Nové formuláře - Žádost o kompenzační bonus 2021, Přiznání k dani z hazardních her, PVPOJ - Přehled o výši pojistného (platný od března 2021). Dále formuláře skupiny Nemovitosti a skupiny Pojištění.


9. března

Vydána nová verze FORM studio 2021 (ver. 18.1.6) - Aktualizace certifikátu pro el. podání na ČSSZ, aktualizace interního internetového prohlížeče pro přístup na daňový portál, portál ČSSZ a do datových schránek, drobné změny a opravy. Nové formuláře související s onemocnění COVID-19 (podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021). Dále formuláře Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku, Posudek o bolestném.


25. února

Nové formuláře formuláře skupiny Registrace a Spotřební a ekologické daně.


22. únota

Vydána nová verze FORM studio 2021 (ver. 18.1.5) - Drobné změny a opravy (opravena chyba ukončení programu bez uložení formuláře při obnovení některého z minimalizovaných oken, odstraněna možnost aktualizace formulářů ze serveru při sdílení dat v síti).


10. února

Nový formulář - Mzdový a osobní list.


2. února

Nové formuláře - Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 22, Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty), Kontrolní hlášení DPH (daně z přidané hodnoty).


29. ledna

Nové formuláře - Sdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnost, Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.


20. ledna

Nové formuláře - Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 13, Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH vz. 4, Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH vz.4, Žádost o příspěvek na bydlení. Nové formuláře skupiny Registrace.


15. ledna

Nové formuláře - Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 31 (+ přílohy), Přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti vz. 3, Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření, Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da vz. 16, Žádost o zrušení registrace skupiny/Žádost o vystoupení člena, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 29, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle § 6 ods. 4 vz. 8.


8. ledna

Nové formuláře - Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 26, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2020, Přehled pro ZP za rok 2020. Dále formuláře skupiny Závislá činnost, Registrace a Zdravotní pojišťovny. Aktualizace daňového kaledáře.


6. ledna

Nové formuláře - Přiznání k DS (dani silniční) vz. 17, Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 17, Oznámení o vstupu do paušálního režimu.


2020


10. prosince

Vydána nová verze FORM studio 2021 (ver. 18.1.4) - doplnění funkcí potřebných pro nově vydávané formuláře. Nové formuláře - Žádost o kompenzační bonus (podzim 2020), Oznámení ve smyslu Rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-27709/2020/3901-2. Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení.


2. listopadu

Vydána nová verze FORM studio 2021 (ver. 18.1.3). Drobné změny a opravy v programu. Nové formuláře - Oznámení pojištěnce o změnách ZPŠ, Žádost o příspěvek na bydlení.


23. října

Vydána nová verze FORM studio 2021 (ver. 18.1.2). Oprava chyby při spuštění po nové instalaci pro všechny uživatele. Nový formulář - Oznámení pojištěnce o změně údajů ZP MV ČR.


12. října

Vydána nová verze FORM studio 2021 (ver. 18.1.1). Zrychlení otevírání formulářů až o 50% (kromě prvního otevření), možnost uložení přístupových údajů k EET a možnost přístupu do administrace EET na Daňovém portálu FS přímo z FORM studia, vylepšení plánu - více možností filtrování.


12. října

Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení.


16. září

Vydána nová verze FORM studio 2020 (ver. 17.1.7). Aktualizace funkcí pro elektronické podání na ČSSZ - změna adresy serveru ČSSZ od 17.9.2020; drobné změny a opravy.


10. září

Vydána nová verze FORM studio 2020 (ver. 17.1.6). Zrychleno otevírání formulářů (až o 50%), automatické přihlašování ke správě údajů pro EET. Nové formuláře skupin Správa sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny.


7. července

Vydána nová verze FORM studio 2020 (ver. 17.1.4). Optimalizace práce s daty a zvýšení rychlosti částí programu, vylepšení v agendě Plán - možnosti třídění. Nové formuláře skupin Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce a Zdravotní pojišťovny. Nový formulář Doklad o výši čtvrtletního příjmu a nové textové vzory.


27. května

Vydána nová verze FORM studio 2020 (ver. 17.1.3). Oprava aktualizace (opakovaně se nabízela aktualizace certifikátu pro e-Podání).


22. května

Nové formuláře skupiny Úřad práce. Dále formuláře Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu, Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ.


9. dubna

Nové formuláře skupiny Úřad práce. Dále formulář Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.


31. března

Změny programu - Aktualizace certifikátu pro elektronické podání na ČSSZ. Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Souhrnné hlášení k DPH - údaje C. Oddílu, Žádost o udělení schengenského víza, Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, Kalkulace nákladů rekvalifikace, nové textové vzory skupiny Realitní zprostředkování.


7. února

Nové formuláře - Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 (roční) vz. 1, Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Nabídka zabezpečení rekvalifikace, Žádost o příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením za účelem výkonu SVČ.


17. ledna

Nové formuláře - Záznam o úrazu, Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na chráněném na trhu práce.


10. ledna

Nové formuláře - Přiznání k dani z příjmů právnických osob vz. 30, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019, Přehled pro ZP za rok 2019, Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (platná od 1.1.2020), Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti, Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti. Dále formuláře skupiny Závislá činnost a skupiny Zdravotní pojišťovny.


2019


19. prosince

Vydána nová verze FORM studio 2020 (ver. 17.1.2). Příprava interních funkcí pro formuláře roku 2020. Nové formuláře skupin Registrace, Spotřební a ekologické daně, Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce a Zdravotní pojišťovny.


18. října

Nové formuláře - Žádosti o uvolnění důchodu vdov podle § 82a zákona č. 155/1995 Sb., Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu) + příloha.


11. října

Vydána nová verze FORM studio 2020 (ver. 17.1.1). Nová funkce - možnost otevřít portál ČSSZ s automatickým přihlášením přes datovou schránku. Nový formulář - Potvrzení o studiu, pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.


27. září

Vydána nová verze FORM studio 2019 (ver. 16.1.10). Změna správy oken - podpora pro více monitorů, okna programu už nejsou uzavřena v hlavním okně programu. Snížen počet dialogů programu, informace se nově zobrazují v postranním panelu a není na ně potřeba ragovat okamžitě. Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Přiznání k dani z hazardních her, Přihláška k registraci k DPH vz. 7, Přiznání ke spotřební dani vz. 3.


17. července

Vydána nová verze FORM studio 2019 (ver. 16.1.9). Nová verze obsahuje zjednodušený proces aktualizace, přípravu na snížení počtu aktualizací vyžadujících oprávnění správce. V nastavení programu možnost zapnout otevírání portálu Finanční správy nebo ČSSZ po uložení souboru XML pro el. podání. Nové formuláře - Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 vz. 6, Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, nové textové vzory.


7. května

Nové formuláře - Oznámení změn držitele víza (povolení k pobytu), Přiznání ke spotřební dani vz. 2, Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ.


3. května

Vydána nová verze FORM studio 2019 (ver. 16.1.6) - Aktualizace certifikátu pro elektronické podání na ČSSZ.


12. dubna

Nové formuláře skupiny Stavební a skupiny Úřad práce.


27. března

Nové formuláře - Ohlášení změny údajů o právu stavby k zápisu do katastru nemovitostí (součástí práva stavby se stala stavba), Prohlášení vlastníka, že změna fyzického stavu pozemku již byla uskutečněna.


8. března

Nový formulář - Přiznání k dani z elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů vz. 2. Drobné změny a opravy ve formulářích.


14. února

Aktualizace přihlašování na Daňový portál přes datovou schránku. Nové formuláře - Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí vz. 4, Žádost o zrušení registrace vz. 4, Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, Doklad o výši čtvrtletního příjmu.


23. ledna

Drobné změny a opravy ve formulářích.


16. ledna

Vydána nová verze FORM studio 2019 (ver. 16.1.4) - doplněn daňový kalendář na rok 2019 a provedeny drobné opravy. Nové formuláře skupiny Registrace. Dále formuláře Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti, Přihláška pojištěnce OZP, Doklad o výši nákladů na bydlení.


8. ledna

Nové formuláře - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2018, Přehled pro ZP za rok 2018 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 27, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 6.


4. ledna

Nové formuláře - Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 25, Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 29, Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 23. Dále formuláře skupiny Úřad práce.


2018


6. prosince

Vydána nová verze FORM studio 2019 (ver. 16.1.3) - příprava funkcí pro lepší vzhled formulářů výkazů účetní závěrky, které vydáme do konce roku.


29. října

Vydána nová verze FORM studio 2019 (ver. 16.1.2). Oprava drobné chyby v dialogu nastavení tisku. Nové formuláře skupiny Nemovitosti | Katastrální úřad.


4. října

Vydána nová verze FORM studio 2019 (ver. 16.1.1). Nová funkce - možnost zaheslování odesílaných formulářů.
Vydána nová verze FORM studio 2018 (ver. 15.1.10) - příprava programu pro přechod na novou verzi 2019. Nové formuláře skupiny Stavební.


17. srpna

Nové formuláře - Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 16. Nové formuláře skupiny Stavební.


1. srpna

Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Stavební.


10. července

Vydána nová verze FORM studio 2018 (ver. 15.1.9). Obsahuje aktualizace knihoven pro komunikaci s Datovými schránkami a EET. Dále nové formuláře - Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI, Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti, Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.


17. května

Vydána nová verze FORM studio 2018 (ver. 15.1.8). Drobné úpravy v nových funkcích pro GDPR. Nové formuláře - Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro FO, Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro PO.


4. května

Vydána nová verze FORM studio 2018 (ver. 15.1.7). Aktualizace obsahuje nové funkce pro pomoc se zavedením GDPR (více na https://www.kastnersw.cz/formstudio/poradna/info0697.asp). Dále aktualizace algoritmů výkazů účetní závěrky pro rok 2018, aktualizace certifikátu pro el. podání na ČSSZ. Nové formuláře skupiny Ochrana osobních údajů (GDPR).


27. dubna

Nové formuláře skupiny Osobní formuláře a skupiny Úřad práce. Nové textové vzory skupiny Ochrana osobních údajů (GDPR). Dále formuláře Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2018), Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení a Potvrzení pro účely výplaty náhrady za ztrátu výdělku.


21. března

Nové formuláře skupiny Úřad práce. Dále formuláře Rozvaha (platná od 1.1.2018), Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2018), Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně, Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky, Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Prohlášení vlastníka, že nová stavba byla dokončena, Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena.


2. března

Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, Přihláška a evidenční list pojištěnce - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Žádost o přídavek na dítě.


9. února

Nové formuláře skupiny Úřad práce a skupiny Sociální podpora. Dále formuláře Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI, Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a Příloha přihlášky k registraci k DPH - informace o ekonomické činnosti.


24. ledna

Vydána nová verze FORM studio 2018 (ver. 15.1.6) - úprava funkcí čtení z registru ARES - převzetí i bankovních účtů, daňový kalendář 2018, příprava funkcí pro vložení QR kódu do formuláře ELDP, pohodlnější způsob výběru datové schránky při elektronickém podání přes datovou schránku.


18. ledna

Nové formuláře - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2017, Přehled pro ZP za rok 2017 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Žádost o zrušení registrace, Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Dále formuláře skupiny Úřad práce.


5. ledna

Vydána nová verze FORM studio 2018 (ver. 15.1.5) - opravy drobných chyb. Nové formuláře skupiny Závislá činnost. Dále formuláře Oznámení Zprávy podle zemí - Country by Country Reporting, Sdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnost. Aktualizace textových vzorů v souvislosti s evropskou směrnicí "GDPR".


2017


21. prosince

Nové formuláře - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vz. 24, Přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti, Přiznání k dani z příjmů právnických osob vz. 28, Přiznání k DPPO, samostatná příloha k položce 12 I. oddílu, Žádost o uspokojení mzdových nároků, Žádost o zaměstnaneckou kartu.


7. prosince

Vydána nová verze FORM studio 2018 (ver. 15.1.4) - Vylepšená kontrola nových zpráv v datových schránkách. Oprava chyby, kdy v některých případech nešlo smazat klienta. Nové formuláře skupiny Úřad práce. Dále formuláře Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji (pro PO a FO), Přihláška do registru zaměstnavatelů, Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 26, Doklad o výši nákladů na bydlení.


26. října

Vydána nová verze FORM studio 2018 (ver. 15.1.2) - Úprava funkce importu formulářů přetažením pro nejnovější aktualizaci Windows 10. Aktualizace knihovny pro EET. Oprava chyby aktualizace při používání více instalací programu v různách složkách (nebo současně české i slovenské verze). Nové formuláře - Ohlášení k podání "Zprávy podle zemí", Doklad o výši čtvrtletního příjmu.


16. října

Vydána nová verze FORM studio 2018 (ver. 15.1.1). Nový formulář - Odhláška z registru zaměstnavatelů, nové textové vzory.


26. září

Vydána nová verze FORM studio 2017 (ver. 14.1.11) - příprava programu pro přechod na novou verzi 2018. Nové formuláře skupiny Spotřební daně.


17. srpna

Aktualizace formulářů - odkazy na zákony.


25. července

Vydána nová verze FORM studio 2017 (ver. 14.1.10) - Aktualizace šifrovacího certifikátu pro elektronické podání na ČSSZ. Nápověda / Zákony - otevře web zakonyprolidi.cz, kde jsou všechny aktuální zákony s možnostmi vyhledávání, porovnání posledních změn a mnoha dlších funkcí. Drobné změny v programu. Nové formuláře - Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro zahraniční osobu povinnou k dani, Plné moci k daňové informační schránce, Přihlašovací tiskopis cizince, Oznámení o poskytovateli pomoci.


15. května

Vydána nová verze FORM studio 2017 (ver. 14.1.9) - drobné změny a opravy. Nové formuláře - Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně, Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 vz. 3, Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vz. 17 a další formuláře skupiny Zdravotní pojišťovny a Sociální podpora.


12. dubna

Vydána nová verze FORM studio 2017 (ver. 14.1.8) - aktualizace knihovny pro el. podání na portál zdravotních pojišťoven.


24. března

Nový formulář - Příloha v účetní závěrce.


8. března

Nový formulář - Přiznání k dani z hazardních her, nové textové vzory.


14. února

Vydána nová verze FORM studio 2017 (ver. 14.1.7) - aktualizace knihovny pro EET, daňový kalendář pro rok 2017, nové zákony, drobné opravy a úpravy v programu.


27. ledna

Nové formuláře - Přiznání k DPFO (dani z příjmu fyzických osob) pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti vz. 1, Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 27, Oznámení o změně registračních údajů, Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.


11. ledna

Nové formuláře - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2016, Přehled pro ZP za rok 2016, Žádost o sdělení výše doplatku pojistného na důchodové pojištění, Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče a formuláže závislé činnosti.


2016


15. prosince

Vydána nová verze FORM studio 2017 (ver. 14.1.6) - opravy drobných chyb. Nový formulář Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 23, Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 25, Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 21 a další formuláře skupiny Majetkové daně, Závislá činnost a Úřad práce.


1. prosince

Vydána nová verze FORM studio 2017 (ver. 14.1.4) - doplněna podpora EET. Nový formulář - Informace o ukončení zaměstnání - o ukončení vyslání k výkonu práce. Změna formuláře Paragon - účtenka EET - doplněna možnost registrovat tržbu na EET


20. října

Vydána nová verze FORM studio 2017 (ver. 14.1.3) - opravy drobných chyb. Nový formulář - Žádost o zrušení registrace skupiny/Žádost o vystoupení člena.


3. října

Vydána nová verze FORM studio 2017 (ver. 14.1.1). Nové formuláře skupiny Osobní.


8. září

Změna programu (ver. 13.1.10) - aktualizace šifrovacího certifikátu ČSSZ. Nový formulář - Žádost o autentizační údaje do EET.


18. srpna

Nový formulář - Ohlášení změny údajů o pozemku.


19. července

Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Žádost o vrácení přeplatku pojistného RBP, Žádost o vrácení finančního přeplatku VZP, Žádost o odstranění tvrdosti VZP.


10. června

Nové formuláře - Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od 1.1.2016), Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace (platný od 1.1.2016), Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her. Dále nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení, Sociální podpora a skupiny Osobní formuláře.


6. května

Změna programu (ver. 13.1.9) - zrychlení spouštění programu a pohybu po klientech, on-line kontroly v editoru formulářů, možnost přímého otevření webu Finanční správy, import formulářů přetažením, nové algoritmy výkazů po rok 2016. Nové formuláře - Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP - jmenný seznam zaměstnanců, Sdělení zaměstnavatele o nástupu zaměstnání nebo vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy cizince s povolením k zaměstnání ČR.


28. dubna

Nové formuláře - Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku, Informace o nástupu zaměstnání - o vyslání k výkonu práce, Žádost o zřízení zabezpečené elektronické komunikace s VZP ČR, Plná moc k zastupování partnera při zabezpečené elektronické komunikaci s pojišťovnou, Oznámení trvalých následků úrazu, Doklad o výši ročního příjmu.


13. dubna

Nové formuláře - Přehled o peněžních tocích - Cash Flow (od 1.1.2016), Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě, Žádost o vymezení chráněného pracovního místa.


1. dubna

Nové formuláře - Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od 1.1.2016), Rozvaha pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2016), Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2016), Poštovní poukázka A- doklad V/DS (Tr. kód 113).


17. března

Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 22 (platné od 1.1.2016), Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 24, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 3, Rozvaha (platná od 1.1.2016), Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2016), Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her, Poštovní podací arch,


16. února

Změna programu (ver. 13.1.8) - Zrychlení otevírání formulářů v síti, dobné změny programu, oprava chyby, kdy nebylo možné podat kontrolní hlášení přes datovou schránku. Nové textové vzory, změny ve formulářích.


12. února

Změna programu (ver. 13.1.7) - Dobné změny programu, oprava chyby, kdy nebylo možné podat kontrolní hlášení přes datovou schránku. Nové formuláře - Přiznání k dani z příjmů právnických osob vz. 26, Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření (součást DPFO), Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb. Dále nové formuláře skupiny Závislá činnost, Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce a skupiny Sociální podpora.


20. ledna

Změna programu (ver. 13.1.5) - Obsahuje změny nezbytné pro elektronické podání formuláře "Kontrolní hlášení DPH", novou agendu Plán práce, jednodušší používání opakovaných textů a aktualizaci daňového kalendáře. Nové formuláře skupiny Registrace. Dále formuláře Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou vz. 14 a Seznam oborů činností náležející do živnosti volné.


7. ledna

Nové formuláře - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vz. 22, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2015, Přehled pro ZP za rok 2015, Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 15, Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2016), Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění, Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 22 (včetně příloh 1-4), Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 20 a formuláře skupiny Pojištění.


2015


10. prosince

Změna programu (ver. 13.1.4) - Příprava na kontrolní hlášení, zvýšení stability a výkonu a drobné opravy. Nové formuláře - Kontrolní hlášení DPH (daně z přidané hodnoty), Plná moc k elektronickému podávání pro finanční úřad.


1. prosince

Změna programu (ver. 13.1.2). Nové formuláře - Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.


20. listopadu

Nové formuláře - Příkazní smlouva - obecná, Žádost o podporu v nezaměstnanosti, Přihláška pojištěnce OZP.


2. října

Nové formuláře - Návrh na záznam práva do katastru nemovitostí, Příloha I - Změněné údaje o pozemcích, PDF dokument, nové textové vzory.


30. září

Vydána nová verze FORM studio 2016 (ver. 13.1.1).


14. září

Nové formuláře - Příkazní smlouva, Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ, Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet, Hlášení změn osobních údajů, Hlášení změn platebních povinností, Přihláška pojištěnce VZP.


4. září

Nové formuláře - Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Žádost o přepočet důchodu, Potvrzení o žití pro vyplácení důchodu, Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vydané při skončení služebního poměru, Doklad o výši měsíčního příjmu, nové textové vzory.


14. srpna

Nové formuláře skupiny Ostatní. Dále formuláře Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka, Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 vz. 2, Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a odpovědnosti za újmu.


23. června

Nové formuláře - Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU, Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU, Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti / pobytu v zahraničí.


5. června

Nové formuláře - Přiznání k dani z příjmů právnických osob vz. 26 (+ Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (platná od roku 2015) a Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu). Dále formuláře Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance, Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – státy EU, EHP a Švýcarsko, Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti VZP.


29. května

Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Sociální podpora. Dále formuláře Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro FO, Žádost o vydání potvrzení bezdlužnosti RBP.


15. května

Nové formuláře skupiny Osobní formuláře|Doprava. Dále formuláře Náhrada ztráty na výdělku - ušlý zisk, Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro PO, Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP - jmenný seznam zaměstnanců.


7. května

Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, Záznam o úrazu - hlášení změn, Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě, Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření.


20. dubna

Změna programu (ver. 12.1.7) - Nová funkce upozornění na povinnost elektronického podání formulárů, tisk doručenky datové zprávy, další drobná vylepšení.


17. dubna

Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Úřad práce. Dále formuláře Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů, Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření, Žádost / opatření adresáta v souvislosti s dodáním poštovních zásilek (dosílka), Doklad o výši nákladů na bydlení.


3. dubna

Nové formuláře - Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI (platná od 1.4.2015), Příkaz k úhradě SEPA (Europlatba). Nové výkazy pro rozpočtové organizace (platné od 1.4.2015). Dále formuláře skupiny formuláře Úřad práce a skupiny Pojištění.


26. března

Nové formuláře - Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela, Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání, Žádost SÚPM vyhrazené - Práce na zkoušku, Přihláška pojištěnce VZP.


20. března

Nové formuláře skupiny Úřad práce, Zdravotní pojišťovny a Pojištění.


12. března

Nové formuláře skupiny Úřad práce a skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Přiznání k dani Mini One Stop Shop - EU režim, Oznámení změny registračních údajů (Mini One Stop Shop) - EU Režim, Příloha k oznámení změny registračních údajů (Mini One Stop Shop) - EU Režim.


4. března

Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Úřad práce. Dále formuláře Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření (součást DPFO) a Záznam o úrazu.


20. února

Nové formuláře - Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí po území ČR silničními motorovými vozidly, Přihláška do registru zaměstnavatelů, Vyúčtování mzdových nákladů - VPP (ESF), Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 2.


6. února

Nové formuláře - Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, Přiznání k dani z nabytí nemovité věci při nabytí majetku osvobozeného, PVPOJ - Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2015), Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 23, Následné hlášení k záloze na důchodové spoření vz. 3, Vyúčtování pojistného na důchodové spoření vz. 3.


2. února

Nové formuláře - Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her (+ zvláštní příloha k řádku 170), Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her (+ zvláštní příloha k řádku 170), Zjednodušený průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy EU. Další drobné opravy a změny.


27. ledna

Nové formuláře skupiny Registrace a skupiny Úřad práce. Dále formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty vz. 19, Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou vz. 13, Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 12.


16. ledna

Změna programu (ver. 12.1.5) - oprava zobrazování datových zpráv z archivu, aktualiazace zákonů a vzorových dokumentů. Nové formuláře - Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12, Přiznání k DPPO, samostatná příloha k položce 12 I. oddílu, Přehled pro ZP za rok 2014 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Přihláška k registraci pro FO vz. 19, Přihláška k registraci pro PO vz. 19, Příloha k přihlášce k registraci - odštěpné závody a provozovny vz. 11, nové textové vzory.


9. ledna

Nové formuláře - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2014, Přihláška k registraci k DPH vz. 6, Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 21 (+ přílohy 1-4).


5. ledna

Nové formuláře - Přiznání k DS (dani silniční) vz. 16, Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her, Hlášení k záloze na důchodové spoření vz. 3.


2014


19. prosince

Nové formuláře skupiny Závislá činnost, Dále formuláře Žádost o registraci do režimu MOSS - Non EU Režim, Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 21, Žádost o úřední dozor nad zničením vrácených tabákových nálepek / Soupis tabákových nálepek.


2. prosince

Změna programu (ver. 12.1.3) - Vylepšen textový editor ve formulářích (údaje Poznámka a Informace), do nastavení klienta rozšířena funkce pro získání informací z registrů ARES, aktualizace certifikátu ČSSZ a řada dalších drobných změn. Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Úřad práce. Dále formuláře Žádost o registraci do režimu MOSS (Mini One Stop Shop) - EU Režim, Doklad o výši ročního příjmu.


24. října

Drobné opravy a změny ve formulářích.


10. října

Oprava chyby při načítání tabulky vozidel v přiznání k dani silniční. Další drobné změny.


9. října

Nové formuláře - Průvodní doklad pro vinařské produkty, Informace o nástupu zaměstnání - o vyslání k výkonu práce, Informace o ukončení zaměstnání - o ukončení vyslání k výkonu práce.


8. října

Vydána nová verze FORM studio 2015 (ver. 12.1.1).


8. září

Změna programu (ver. 11.1.13) - Příprava pro aktualizaci na FORM studio 2015. Nové formuláře - Výpověď dohody o provedení práce, Kniha jízd, Žádost o vrácení přeplatku pojistného OBZP, nové textové vzory.


25. července

Nové formuláře skupiny Nemovitosti. Dále forrmuláře Plná moc k elektronickému podávání pro finanční úřad, Sdělení zaměstnavatele o nástupu zaměstnání nebo vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy cizince s povolením k zaměstnání ČR, Přihláška pojištěnce OZP, Oznámení změn - doplnění údajů OZP, Doklad o výši čtvrtletního příjmu.


4. července

Nové formuláře - Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 25, Přiznání k DPPO, samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (platná od roku 2014).


23. května

Nové formuláře - Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 20 (+ přílohy), Potvrzení zaměstnavatele o výši výdělku při nekolidujícím zaměstnání.


15. května

Nové formuláře skupiny Spotřební daně. Nové formuláře Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky, Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené (ESF).


30. dubna

Nové formuláře - Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 vz. 1, Přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 - NATO vz. 1.


25. dubna

Nové formuláře skupiny Spotřební a ekologické daně, Úřad práce a Pojištění. Nový formulář Návrh na vklad do katastru nemovitostí.


11. dubna

Nové formuláře skupiny Pojištění. Dále formuláře Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od 1.4.2014), Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her, Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list, Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e-Podáním ČSSZ, Vyúčtování pojistného na důchodové spoření vz. 2.


28. března

Nové formuláře - Rozvaha pro rozpočtové organizace (platná od 1.4.2014), Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2014), Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle § 55 vz. 2 a další.


21. března

Zmena programu (ver. 11.1.12) - úprava el. podání Obecné písemnosti a formulářů k daňové informační schránce, úprava el. podání na ČSSZ (zvýšena pravděpodobnost úspěšného podání). Další drobnější změny. Nový formulář - Hlášení změn - změna způsobu výplaty dávky, nové textové vzory.


14. března

Nové formuláře - Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, Rozvaha (platná od 1.1.2014), Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2014), Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od 1.1.2014). Nové formuláře skupiny Úřad práce.


28. února

Změna programu (ver. 11.1.10) - Drobné opravy a změny. Nové formuláře skupin Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce a Zdravotní pojišťovny. Dále formuláře Přiznání k dani z nabytí nemovité věci při nabytí osvobozeného majetku, Příloha k přihlášce k registraci - Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR. Změny dalších formulářů.


21. února

Nové formuláře - Schvalování účetní závěrky pro rozpočtové organizace, Přihláška k registraci distributora lihu pro PO, Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro PO, Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ, Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, nové textové vzory.


7. února

Nové formuláře skupin Registrace a Závislá činnost. Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. pol. zaměstnanosti.


29. ledna

Změna programu (ver. 11.1.8) - Oprava vyhodnocení zprávy z ČSSZ o e-podání přes datovou schránku. Nové formuláře skupiny Závislá činnost. Dále formuláře Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku, Přiznání k DPFO, samostatný list ke 4. oddílu přílohy č. 3, Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření (součást DPFO), Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření, Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle §20 vz. 6 a další.


15. ledna

Změna programu (ver. 11.1.7) - Změny kolem elektornického podání, nová funkce automatické zamykání formuláře po podání, aktualizace zákonů. Nové formuláře - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2013, Přehled pro ZP za rok 2013 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 14.


10. ledna

Nové formuláře skupiny Majetkové daně. Dále formuláře Přiznání k dani z příjmů právnických osob vz. 24 (+ samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (platná od roku 2013)), Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o osobu závislou na péči jiné osoby, Žádost o zprostředkování zaměstnání.


3. ledna

Změna programu (ver. 11.1.6) - Doplněno ve formulářích ukládání informací o elektronickém podání i pokud je provedeno přes datovou schránku. Daňový kalendář 2014. Ve formulářích, které umožňují elektronické podání, doplněn tisk informací o elektronickém podání.


2013


20. prosince

Změna programu (ver. 11.1.5) - Zrychlení otevírání dialogu pro výběr vytvářeného formuláře. Nové formuláře - Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně vz. 16 (+ příloha). Přihláška k registraci distributora lihu pro FO, Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro FO.


17. prosince

Změna programu (ver. 11.1.4) - doplněn tisk informací o el. podání ve formulářích. Nové formuláře formuláře skupin Správa sociálního zabezpečení a Sociální podpora. Dále formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vz. 20, Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 19 (včetně příloh 1 až 4), Mandátní smlouva, Zánam o výsledku inventury kontrolních pásek. Změny dalších formulářů a textových vzorů.


13. prosince

Nové formuláře formuláře skupin Správa sociálního zabezpečení a Sociální podpora. Dále formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vz. 20, Mandátní smlouva, Zánam o výsledku inventury kontrolních pásek. Změny dalších formulářů a textových vzorů.


29. listopadu

Změna programu (ver. 11.1.3) - Doplněny editační formuláře pro tabulky v nastavení klienta; v editoru formulářů možnost náhledu cizojazyčných verzí přes symboly ve stavovém řádku; velké změny v textových vzorech z důvodu změny občanského zákoníku a zrušení obchodního zákoníku od 1.1.2014. Nový formulář - Evidence kontrolních pásek, nové textové vzory.


22. listopadu

Nové formuláře Objednávka kontrolních pásek, Vracení nepoužitých kontrolních pásek, Vrácení poškozených, znečištěných nebo sejmutých kontrolních pásek, Oznámení podle § 30 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.


15. listopadu

Nové formuláře skupin Závislá činnost a Sociální podpora.


8. listopadu

Nové formuláře skupin Doprava a celní záležitosti, Úřad práce, Sociální podpora a Insolvenční řízení.


21. října

Nové formuláře skupiny Obchodní rejstřík. Dále formuláře Žádost o vystavení voličského průkazu, Poštovní poukázka B, Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely, Další zaměstnanci, Žádost o přídavek na dítě, Žádost o příspěvek na bydlení.


18. října

Změna programu (ver. 11.1.2) - Oprava převzetí licence z verze 10.3.x.


16. října

Vydána nová verze FORM studio 2014 (ver. 11.1.1).
Změna programu (ver. 10.3.4) - oprava zápisu licence do registrů.


20. září

Nové formuláře skupiny Obchodní rejstřík.


13. září

Nové formuláře skupiny Obchodní rejstřík.


23. srpna

Nové formuláře skupiny Registrace/Obchodní rejstřík. Dále formuláře Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle § 14 až 22 zákona č. 165/2012 Sb., Podací arch PostBox, Prohlášení o osobách oprávněných k převzetí nebo k odmítnutí převzetí zásilek a poukázaných peněžních částek, Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti a lékařský posudek, Oznámení škodné události, nové textové vzory.


19. července

Nové formuláře skupiny Obchodní rejstřík a formulář Žádost o pojistné plnění / žádost k pojistné události z pojištění osob.


12. července

Změna programu (ver 10.3.1) - aktualizace databáze a datových souborů (data se automaticky převedou do nových struktur, pro sdílení dat je potřeba provést update aplikačního serveru). Zrychlení práce v síti a agendy klientů. Nová funkce hledání v klientech, formulářích i dokumentech. Zvětšování editačních prvků v editoru formulářů - lupa. Nový volitelný vzhled Office 2013. Dále mnoho drobnějších změn. Aktualizace zákonů.


27. června

Nové formuláře - SEPA převod / Přeshraniční převod v EUR, Oznámení škodní události.


14. června

Nové formuláre skupiny Úřad práce a skupiny Pojištění. Dále formulář Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU.


7. června

Nové formuláře skupiny Zdravotní pojišťovny a skupiny Sociální podpora.


31. května

Nové formuláře skupin Registrace, Zdravotní pojišťovny a Sociální podpora.


24. května

Nové formuláře skupiny Stavební a skupiny Správa sociálního zabezpečení.


17. května

Nové formuláře - Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her (+ Zvláštní příloha k řádku 170), Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her (+ Zvláštní příloha k řádku 170), Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z jiného důvodu, Žádost o příspěvek na živobytí.


3. května

Nové formuláře - Ohlášení nové stavby k zápisu do katastru nemovitostí, Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ pro placení záloh na pojistné, Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě.


19. dubna

Změna programu (10.2.6) - doplněna funkce pro ověření plátce DPH, funkce na vkládání QR kódu pro platbu do faktur, aktualizace zákonů, další drobné změny programu. Do formulářů Přihláška k registraci pro FO vz. 17, Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny vz.10 a Oznámení o změně registračních údajů / žádost o zrušení registrace doplněno elektronické podání. Do formulářů Evidenční list důchodového pojištění a Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) doplněna funkce na načtení dat z e-Podání.


12. dubna

Nový formulář - Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku za rok 2012 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny. Změny - do formuláře Přihláška k registraci k DPH vz. 5 doplněno elektronické podání, do formuláře Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2013) doplněna funkce na načtení dat z e-Podání. Změny dalších formulářů.


28. března

Nové formuláře - Následné hlášení k záloze na důchodové spoření vz. 1. Změny dalších formulářů.


15. března

Nový formulář - Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení. Změny dalších formulářů.


8. března

Nové formuláře - Žádost o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu , Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření, Hlášení k záloze na důchodové spoření vz. 1. Změny dalších formulářů.


1. března

Změny ve formulářích, změny v textových vzorech.


15. února

Nové formuláře skupiny Pojištění. Dále formuláře Přihláška ke studiu na střední škole, Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle § 55 vz. 1, Oznámení o dovozu pohonných hmot s příměsí biopaliv (PHM) na území ČR podle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, Čestné prohlášení kategorie "L" RBP.


8. února

Změna programu (10.2.5) - doplněna funkce pro elektronické podání na ČSSZ přes datovou schránku, oprava chyby při obnově dat ze zálohy po klientech, další drobné změny. Nové formuláře - Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH vz.3, Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole (denní).


31. ledna

Nové formuláře - Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely vz. 5, Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, Přehled o činnosti agentury práce za rok 2012 v souladu s § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.


25. ledna

Změna programu (10.2.4) - aktualizace šifrovacího certifikátu ČSSZ, drobné změny a opravy (zálohování, správa datových schránek, současné otevírání více oken s formuláři). Nové formuláře skupiny Registrace a skupiny DPH. Nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 21.


18. ledna

Nové formuláře - Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření vz. 1, Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření vz. 1, Žádost poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření vz. 1.


11. ledna

Změna programu (ver. 10.2.3) - seznam finančních úřadů - změna ID datových schránek a e-mailových adres, funkce na automatickou změnu těchto údajů v nastavení klientů, daňový kalendář pro rok 2013, elektronické podání - příprava pro změny služeb daňové správy - off-line podání formulářů nadlimitní velikosti. Nové formuláře skupiny Majetkové daně. Dále formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2012, Přehled pro ZP za rok 2012 (jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny), Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2013).


9. ledna

Nové formuláře skupiny Závislá činnost. Dále formuláře Přiznání k DPH vz. 18, Přiznání k DPPO vz. 23, Podání obecné písemnosti. Změny dalších formulářů.


2012


22. prosince

Změna programu (ver. 10.2.2) - oprava otevírání kalendáře.


21. prosince

Změna programu (ver. 10.2.1) - změny v souvislosti s reorganizací finančních úřadů, aktualizace knihoven pro el. podání na Portál zdravotních pojišťoven. Nové formuláře - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vz. 19, Přiznání k dani silniční vz. 15, Rozvaha (platná od 1.1.2012), Přiznání k dani z nemovitostí vz. 13, nové textové vzory.


7. prosince

Nový formulář - Žádost o rodičovský příspěvek. Drobnější změny dalších formulářů.


16. listopadu

Nové formuláře - Žádost o provedení lékařské prohlídky, Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání.


9. listopadu

Nové formuláře - Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin, Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné OZP.


2. listopadu

Změna programu (ver. 10.1.2)- změna konfiguračního souboru pro přístup k datové schránce. Nový formulář Změnový list.


30. října

Nové formuláře skupiny Osobní formuláře a skupiny Obchodní rejstřík. Dále formuláře Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP - jmenný seznam zaměstnanců, Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele na smlouvu o soukromém životním pojištění.


29. října

Vydána nová verze FORM studio 2013 (ver. 10.1.1).


19. října

Nové formuláře skupiny Úřad práce.


5. října

Nové textové vzory, drobnější změny dalších formulářů.


14. září

Nové formuláře skupiny Zdravotní pojišťovny a Osobní formuláře. Dále formuláře Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her (včetně zvláštní přílohy k řádku 170). Opravy v dalších formulářích.


20. července

Nové formuláře skupiny Registrace, Správa sociálního zabezpečení a skupiny Úřad práce.


13. července

Nové formuláře skupin Úřad práce, Zdravotní pojišťovny a Sociální podpora.


29. června

Nové formuláře - Plná moc (určená pro Oborovou ZP), Změnový list ZP MV ČR.


22. června

Nové formuláře skupin Úřad práce, Zdravotní pojišťovny a Sociální podpora. Dále formuláře Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku a Návrh na cizojazyčný výpis z obchodního rejstříku. Nové textové vzory.


1. června

Nový formulář - Přihláška pojištěnce VOZP.


25. května

Nové formuláře - Zápis převodu jmění na společníka, Vymezení chráněného pracovního místa, Vymezení chráněného pracovního místa OSVČ. Do formuláře Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her doplnění elektronického podání.


18. května

Nové formuláře skupiny Úřad práce. Dále formulář Zápis rozdělení a menší změny dalších formulářů.


11. května

Nové formuláře skupiny Obchodní rejstřík. Dále formulář Žádost o zastavení výplaty, uvolnění, úpravu starobního důchodu.


4. května

Nové formuláře skupiny Sociální podpora. Nový formulář Poštovní podací arch. Drobnější opravy dalších formulářů.


27. dubna

Nové formuláře skupiny Úřad práce a skupiny Sociální podpora. Dále formuláře Žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob a Společný formulář pro výmaz z obchodního.


20. dubna

Nové formuláře Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her (+ zvláštní příloha k řádku 170). Dále formuláře skupin Obchodní rejstřík, Úřad práce a Sociální podpora.


13. dubna

Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Úřad práce. Dále formulář Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - příspěvková organizace. Nové textové vzory.


6. dubna

Nové formuláře výkazů pro rozpočtové organizace a formulář Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - společnost s ručením omezeným.


30. března

Nové formuláře - Návrh na vklad práva k nemovitosti, Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku za rok 2011 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny.


23. března

Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a formulář Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ - jednotný formulář pro vybrané zdravotní pojišťovny.


16. března

Nové formuláře - Výpověď z pracovního poměru, Informace o nástupu zaměstnání - o vyslání k výkonu práce, Informace o ukončení zaměstnání - o ukončení vyslání k výkonu práce.


9. března

Změny ve formulářích, změny v textových vzorech.


2. března

Změna programu - aktualizace šifrovacího certifikátu ČSSZ. Nové formuláře - Přiznání k dani z převodu nemovitostí vz. 14 (přílohy jsou součástí formuláře).


24. února

Nové formuláře - Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z jiného důvodu, Faktura - režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a - § 92e.


17. února

Nový formulář - Balík do ruky / Balík na poštu, nové textové vzory. Přiznání k DPPO vz. 22 doplněna německá varianta sestavy, do formuláře Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2012) - doplněno elektronické podání.


10. února

Změna programu - změna funkce pro elektronické podání na ČSSZ. Doplněna anglická varianta sestavy u Přiznání k DPPO vz. 22, do Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 doplněno elektronické podání.


3. února

Změny ve formulářích.


27. ledna

Nový formulář - Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2012), Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI, Přehled o činnosti agentury práce za rok 2011 v souladu s § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.


20. ledna

Nové formuláře - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 20, Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e-Podáním ČSSZ, Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.


13. ledna

Nové formuláře - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2011, Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením.


6. ledna

Nový formulář - Přehled pro ZP za rok 2011 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny. Změny dalších formulářů.


2011


22. prosince

Nové formuláře skupiny Závislá činnost a skupiny Zdravotní pojišťovny. Dále formuláře Přiznání k dani z nemovitostí vz. 12, Zjednodušený průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy EU, Žádost o převádění výplaty dávky na účet u banky, Plná moc pro Portál ZP, Návrh na povolení oddlužení a nové textové vzory. Aktualizace programu - elektronické podání na ČSSZ (ukončení provozu el. podání přes portál veřejné správy), aktualizace knihoven pro el. podání na portál zdravotních pojišťoven, aktualizace zákonů a nápovědy, řada drobných úprav programu.


2. prosince

Drobnější změny ve formulářích.


25. listopadu

Nové formuláře - Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 18, Žádost o platbu - redistribuce výdajů na přímou podporu - mzdové příspěvky.


11. listopadu

Nové textové vzory, změny ve formulářích.


2. listopadu

Interní opravy programu.


14. října

Vydána nová verze FORM studio 2012


14. října

Nové formuláře - Potvrzení o registraci daňového poplatníka, Žádost o udělení schengenského víza.


30. září

Nové formuláře skupin Nemovitosti a Registrace. Dále formuláře Žádost o udělení dlouhodobého víza, Oznámení o dovozu pohonných hmot s příměsí biopaliv na území ČR, Žádost o proplacení mzdových příspěvků.


26. září

Nové formuláře skupiny Nemovitosti a skupiny Registrace.


9. září

Nový formulář - Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - komanditní společnost.


26. srpna

Nové formuláře - Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do rejstříku obecně prospěšných společností, Posudek o bolestném.


12. srpna

Nový formulář - Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - společnost s ručením omezeným.


5. srpna

Nové formuláře skupiny Obchodní rejstřík.


15. července

Nové formuláře - Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 22 + samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (platná od roku 2011).


1. července

Nové formuláře skupiny Registrace.


24. června

Nové formuláře - Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - družstvo, Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - cizí PO, která přemístila sídlo na území ČR. Změny dalších formulářů.


16. června

Nové formuláře skupiny Insolvenční řízení. Dále formulář Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - akciová společnost. Změny dalších formulářů.


3. června

Nové formuláře skupiny Katastrální úřad. Dále formuláře Vyúčtování odvodu z výroby elektřiny ze slunečního záření podle § 7g zákona č. 180/2005 Sb., Rozvaha (platná od 1.1.2011), Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2011), Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od 1.1.2011), Potvrzení o trvání pracovního poměru cizince, Doklad o výši měsíčního příjmu.


27. května

Nové formuláře - Záznam o úrazu - hlášení změn, Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině VZP, Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu VZP.


20. května

Nové formuláře - Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a - příloha tabulka plnění, Záznam o úrazu, Žádosti o uvolnění důchodu vdov dle zákona č. 267/2006 Sb., Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb, z jehož důchodu jsou prováděny exekuční srážky na výkon rozhodnutí, Žádost o přepočet důchodu, Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – státy EU, EHP a Švýcarsko, Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU, Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU, Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele, Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti / pobytu v zahraničí.


13. května

Nové formuláře - Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti, Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (dle § 37 odst. 2 písm. a zákona č. 582/1991 Sb.), Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech („zelená karta“), Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky vyžadujícího vysokou kvalifikaci („modrá karta“).


6. května

Nové formuláře - Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP - jmenný seznam zaměstnanců, Oznámení zaměstnavatele o předpokládané změně pracovního zařazení cizince, Sdělení zaměstnavatele o předčasném ukončení zaměstnání cizince na území ČR, Oznámení cizince o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele, Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky, Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku, Doklad o výši čtvrtletního příjmu.


29. dubna

Nové formuláře skupiny Zdravotní pojišťovny. Dále formuláře Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely vz. 4, Žádost o sociální příplatek, Žádost o porodné. Změny dalších formulářů.


21. dubna

Nový formulář - Oznámení o dovozu pohonných hmot s příměsí biopaliv (PHM) na území ČR podle § 3a odst. 5 zákona č. 86/2002. Změny dalších formulářů.


15. dubna

Změny ve formulářích.


8. dubna

Nové formuláře výkazů pro rozpočtové organizace platné od 1.1.2011. Dále formuláře Oznámení/Ohlášení kvalifikovaného certifikátu pro ČSSZ, Záznam o úrazu VOZP, Registrační list ZP MA, Náhrady cestovních nákladů ZPŠ. Změna programu - aktualizace funkcí pro elektronická podání, nový šifrovací certifikát ČSSZ.


1. dubna

Nové formuláře skupiny Zdravotní pojišťovny, formulář Prohlášení k žádosti o prominutí penále (pro ČSSZ) a změny dalších formulářů.


25. března

Nové formuláře skupiny Zdravotní pojišťovny a skupiny Úřad práce, změny dalších formulářů. Aktualizace zákonů a aktualizace textových vzorů .


18. března

Nové formuláře - Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků, Oznámení pojištěnce o změnách RBP, Změnový list ZP MV ČR. Změny dalších formulářů.


11. března

Nové formuláře skupiny Zdravotní pojišťovny. Změny dalších formulářů.


4. března

Nové formuláře skupin Úřad práce a Zdravotní pojišťovny. Dále formuláře Příloha k přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební dani podle § 15a vz. 2, Hlášení o zaměstnání poživatele starobního důchodu, Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení. Změny dalších formulářů.


25. února

Nový formulář - Přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 vz. 2. a změny dalších formulářů. Změna programu - funkce pro změnu znaménka u korekce výkazu Rozvaha, interní změny funkcí v nastavení klienta a drobné změny v designu oken programu.


18. února

Nové formuláře - Výkaz pro intrastat - Odeslání, Výkaz pro intrastat - Přijetí, Potvrzení o sražení daně vz. 8, Čestné prohlášení, Objednávka tabákových nálepek pro cigarety, doutníky a cigarillos vz. 3, Objednávka tabákových nálepek pro tabák vz. 3, Měsíční vyúčtování mzdových nákladů uchazečů umístěných na VPP, Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené, Potvrzení o zaměstnání v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání - měsíční, Vyúčtování lékařských nákladů, Záznam o úrazu - hlášení změn a změny dalších formulářů.


11. února

Nové formuláře - Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků vz. 3, Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet (hlášení změn ), Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění, Vyjádření zaměstnavatele, Žádost cizince - společníka nebo člena družstva, Záznam o úrazu. Změny dalších formulářů.


4. února

Nové formuláře skupiny Zdravotní pojišťovny, které jsou jednotné pro všechny ZP. Jedná se o formuláře Přihláška a evidenční list pojištěnce, Přihláška a evidenční list zaměstnavatele, Hromadné oznámení zaměstnavatele, Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Dále formuláře Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 19 a změny dalších formulářů.


28. ledna

Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Přiznání k dani ze zemního plynu vz. 4, Žádost o překlenovací příspěvek a změny dalších formulářů.


21. ledna

Nové formuláře skupin Majetkové daně, Registrace, Spotřební a ekologické daně a Úřad práce. Změny dalších formulářů.


14. ledna

Nové formuláře skupin Majetkové daně, Spotřební a ekologické daně, Úřad práce. Dále formuláře Přiznání k dani z příjmů právnických osob vz. 21 a změny dalších formulářů, Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH vz. 10, Žádost o vrácení DPH podle § 86 vz. 4.


7. ledna

Nové formuláře Přiznání k dani z nemovitostí vz. 11 (včetně příloh). Dále formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2010, Přehled pro VZP za rok 2010, Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2011), Oznámení zvýšené sazby pojistného, Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 21. Do formulářů Přiznání k DPFO vz. 17, Přiznání k DS vz. 14 a Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 16 doplněno elektronické podání.


2010


30. prosince

Nové formuláře - Přiznání k dani z přidané hodnoty vz. 17, Přiznání k dani silniční vz. 14, Žádost o přidělení rodného čísla, Žádost o osvědčení rodného čísla a změny dalších formulářů.


17. prosince

Nové formuláře - Doložení mzdových nároků, Oznámení škodní události.


10. prosince

Nové formuláře - Žádost o ověření rodného čísla, Žádost o potvrzení změny rodného čísla. Změny dalších formulářů.


3. prosince

Nové formuláře skupiny Závislá činnost. Dále formuláře Přehled o činnosti agentury práce za rok 2009, Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině ČPZP a změny dalších formulářů.


26. listopadu

Nové formuláře skupiny Pojištění | Kooperativa. Dále formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vz. 17, Žádost o povolení k pobytu pro cizince - občany třetích zemí a změny dalších formulářů.


12. listopadu

Nové formuláře skupiny Pojištění | Kooperativa. Dále formuláře Žádost o vydání průkazu příjemce - fyzické osoby a fyzické osoby podnikající, EMS - Tuzemsko, Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, Seznam společníků pro OSSZ. Nové textové vzory a změny dalších formulářů.


18. října

Vydána nová verze FORM studio 2011

Zpět na předcházející stránku