Automatické naplnění údajů podle parametrů

V nastavení klienta (firmy) si můžete zadat údaje, ze kterých se pak při otevření každého formuláře automaticky naplní potřebné údaje do formuláře.