PDF editor

Licence FORM studia zahrnuje zabudovaný špičkový PDF X-change editor, pomocí kterého PDF výstupy zobrazíte nebo s ním můžete PDF soubory upravovat. Viz výběr některých funkcí na obrázku ...


V bezplatné licenci FORM studia je k dispozici starší bezplatná verze tohoto editoru, která však nedisponuje pokročilými funkcemi na úpravy.