Propojení údajů

V některých formulářích je řada vazeb mezi údaji, kdy změna jednoho údaje způsobí změnu jiných údajů.

Tam, kde je to možné, tam FORM studio závislé údaje automaticky změní při změně primárního údaje. Tam, kde to nelze provést automaticky vás program upozorní na vazby mezi údaji a nabídne nejpravděpodobnější hodnoty.

FORM studio hlídá i vazby mezi některými formuláři. Např. při změně přiznání k dani z příjmů můžete nechat automaticky vytvořit přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Při změně v daňovém formuláři pak pohlídá i změny v souvisejících formulářích