Stejné prostředí pro všechny instituce

Všechny formuláře mají v editoru stejný vzhled a funkce. Vyplníte je tedy stejným způsobem a stejným postupem i podáte, ať se jedná o jakoukoliv instituci nebo úřad.