Časté dotazy


Export formuláře z jednoho klienta do druhého


Dotaz:
Omylem jsem vytvořil formulář u jiného klienta, než jsem původně chtěl. Jde formulář převést, nebo ho musím vytvořit znovu?

Řešení:
Postavte se na formulář a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C. Přepněte se na klienta, do kterého chcete formulář vložit, a stiskněte Ctrl+V.

Tuto funkci je možné použít i pro víc formulářů. Formuláře vyberete pomocí kombinace klávesy Ctrl a levého tlačítka myši.

Můžete také použít hromadný export/import. Pomocí Ctrl+levé tlačítko myši označte více formulářů. Klepněte na některý z formulářů pravým tlačítkem myši, vyberte volbu Export/Import a poté Export formuláře. Soubor uložte na disk a přepněte se do klienta, u kterého chcete provést import. Klepněte na některý z formulářů pravým tlačítkem myši, vyberte volbu Export/Import, poté Import formuláře a nastavte cestu k uloženému souboru.

Zpět na seznam řešení