Časté dotazy


Odeslání účetní závěrky do Sbírky listin


Dotaz:
Jakým způsobem postupovat při odeslání účetní závěrky do Sbírky listin?

Řešení:
Použijte formulář Aktuální / Daňové formuláře / Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud. Použijte tlačítko Plus. Zobrazí se výběr již vytvořených účetních výkazů.

Pokud potřebujete přiložit další soubor PDF a máte jej uložený na disku, vložíte jej tlačítkem Plus PDF.

Odeslání do datové schránky
Podání s listinami zaslané datovou schránkou nemusí být podepsané. To však platí pouze v případě, kdy jsou listiny zasílány z datové schránky osoby, která je ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osoba zapsána, a které se založení do Sbírky listin týká. Pokud jsou listiny zasílány z datové schránky jiné osoby (např. advokát, účetní firma atd.) musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem nebo musí být přiložena elektronicky podepsaná plná moc, popř. plná moc, která byla autorizovaně konvertována, event. odkaz na plnou moc, která je již u soudu založena.

Odeslání e-mailem nebo přes podatelnu Sbírky listin
Podání s listinami zaslané emailem, prostřednictvím online podání nebo webovou aplikací ePodatelna musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Tento požadavek vychází z ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Návod na podepsání PDF dokumentu

Podrobnosti způsobu podání na Sbírku listin

Zpět na seznam řešení

EET         POKLADNA A FAKTURACE v mobilu nebo na notebooku         vyzkoušejte ZDARMA