Časté dotazy


Jak na elektronické podání daňových formulářů?


Dotaz:
Rád bych využil možnosti podávat daňové přiznání elektronicky. Co k tomu všechno potřebuji?

Řešení:
1. Formuláře podporující elektronické podání
Většina základních daňových formulářů obsahuje možnost elektronického podání (DPH, DPFO, DPPO, Nemovitosti, Podání obecné písemnosti, Daň silniční...). Pokud má formulář tuto možnost, je to označeno ve stavovém řádku editoru formulářů Ikonou.

Označení el. podání

2. Podmínky pro elektronické podání
1) Vlastnit nainstalovaný platný kvalifikovaný certifikát pro podpis
2) Mít nainstalovaný program FORM studio
3) Mít počítač připojený k internetu

3. Získání kvalifikovaného certifikátu
Certifikát můžete pořídit u těchto certifikačních autorit:

Česká pošta a.s. - návod
První certifikační autorita, a.s. - návod
e-Identity a.s. - návod

Při pořizování a instalaci kvalifikovaného certifikátu (elektronického podpisu) postupujte podle pokynů zprostředkovatele certifikátu. V žádosti o certifikát nezapomeňte požádat o vložení identifikátoru MPSV, což je nezbytné pro elektronické podání na finanční úřad.

4. Kontrola nainstalovaného certifikátu
Platnost certifikátu můžete zkontrolovat v nabídce Windows Start/Nastavení/Ovládací panely/Možnosti internetu. Zde klepněte na tlačítko Certifikáty a přepněte se do záložky Osobní. V záložce Osobní by měl být kvalifikovaný certifikát na vaše jméno. Pokud se certifikát nenachází v záložce Osobní, ale v jiné (např. v Ostatní) , byl pravděpodobně chybně nainstalován a bude nutné provést reinstalaci. V takovém případě postupujte podle pokynů vydavatele certifikátu. První instalace certifikátu musí proběhnout na PC, kde byla vygenerovaná žádost o certifikát.
kontrola certifikátů

5. Elektronické podání v programu FORM studio
Program načítá platné certifikáty automaticky. Doporučujeme FORM studio aktualizovat pravidelně, protože ve specifikacích odesílaných souborů může dojít ke změnám, které pro úspěšné odeslání potřebují aktualizaci programu.
Elektronické podání uskutečníte tímto způsobem:
1) Otevřete formulář, který chcete elektronicky podat
2) Vyberte volbu Elektronické podání
3) Klepnete na tlačítko Podat elektronicky
elektronické podání

Pokud máte více platných certifikátů, můžete mezi nimi podle potřeby přepínat (-1-).
V záložce Nastavení můžete doplnit e-mail pro potvrzení podání. Pokud používáte pro připojení k internetu proxy server, v záložce Nastavení zadejte parametry (-2-).

Tlačítko Uložit do souboru slouží k uložení souboru ve struktuře XML pro el. Podání. Soubor můžete načíst přes webové rozhraní, pokud byste měli tuto potřebu. Odkaz na webové rozhraní je http://eds.mfcr.cz/. V nabídce Nastavení programu/Obecné můžete rozhodnout, zda chcete ukládat informace o elektronickém podání do archivu dokumentů.

Zpět na seznam řešení