Časté dotazy


Jak na evidenci elektronicky podaných formulářů a jejich příloh?


Dotaz:
Jak zajistím kontrolu a evidenci elektronického podání? Dá se zjistit, jaké přílohy byly odeslány?

Řešení:
V nabídce Nastavení programu v části Obecné nastavte volby Ukládat do archivu dokumentů informaci o elektronickém podání formulářů a včetně potvrzení o elektronickém podání. Při zadání těchto voleb se budou automaticky ukládat soubory s příponou P7S, které v sobě obsahují i odeslané přiložené soubory. Formuláře, které byly vloženy jako přílohy přímo z FORM studia (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, případně Příloha k účetní závěrce) se zde nezobrazí - jsou součástí opisu datové zprávy. Zobrazí se pouze soubory přiložené z disku (např. obrázky, soubory PDF nebo DOC).

opisep.png, 48kB

Dokumenty klienta se nacházejí v nabídce Nastavení klienta/Dokumenty.

Zpět na seznam řešení