Časté dotazy


Export výkazů do Excelu


Dotaz:
Je možné exportovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty do tabulkového kalkulátoru (např. Micrisoft Excel nebo LibreOffice Calc)?

Řešení:
Ve formulářích rozvahy, výsledovky a přehledu o peněžních tocích je dostupný export údajů do textového souboru. Otevřete formulář s výkazem a vyberte volbu Funkce / Export formuláře do CSV. Vyexportovaný soubor můžete uložit například na pracovní plochu a potom ho otevřít v Microsoft Excelu nebo v programu LibreOffice Calc.

Zpět na seznam řešení