Časté dotazy


Reorganizace finančních úřadů


Dotaz:
Změny v souvislosti s reorganizací finančních úřadů

Řešení:
Od 1.1.2013 došlo k zásadním změnám v organizaci finančních úřadů. Stávající soustava územních finančních orgánů byla nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. Více informací najdete zde: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_16703.html?year=0.

Mění se čísla účtů pro placení daní, ID datových schránek i e-maily finančních úřadů.
Podrobnosti viz. informace finanční správy: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_20347.html.

Všechny nové údaje jsou zařazeny v aktualizovaném seznamu finančních úřadů ve FORM studiu. Při aktualizaci z FORM studia 2012 program automaticky mění čísla finančních úřadů na nová. Pro placení daní se v nových formulářích ve FORM studiu 2013 již použijí nová čísla účtů. V nejbližších dnech vydáme aktualizaci programu, která automaticky nahradí ID datových schránek a e-maily finančních úřadů v nastavení klientů.

Zrušení možnosti elektronického podání u registračního řízení

S účinností od 01.01.2013 nebudou na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz k dispozici elektronická podání k registračnímu řízení.

Více zde :http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_17028.html?year=0

Daň z nemovitostí vz. 13 a reorganizace FÚ od 1.1.2013

Pokud máte ve FORM studiu v minulých letech vytvořené formuláře daně z nemovitostí, může dojít k tomu, že některá přiznaní budou nově spadat pod jiný FÚ. K tomuto účelu můžete použít funkci, která načte do jednoho formuláře pozemky a stavby ze starších formulářů. Pokud tedy u vás tento případ nastal, otevřete nový formulář a vyberte volbu Funkce/Převzít údaje o pozemcích a stavbách ze starších formulářů.

priznani k dani z nemovitosti 13 - reorganizace FU.png, 9,6kB

Zpět na seznam řešení

Vyzkoušejte naši EET pokladnu