Aktuality, informace


Oznámení o změně registračních údajů - nová povinnost


Jak elektronicky podat registrační formuláře

Se změnou zákona o DPH existuje nová povinnost plátců DPH oznámit finančnímu úřadu bankovní účty používané k podnikání. Více informací viz. sdělení Finanční správy. K tomu slouží formulář Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace č. 25 5111 MFin 5111.Tento i další registrační formuláře však nejdou zatím elektronicky podat - viz. další informace Finanční správy. Je však možné formulář připojit jako přílohu k Obecné písemnosti. Připravili jsme funkci, která podání tímto způsobem usnadní.

Nejprve vyplňte formulář Oznámení o změně reg. údajů a uložte jej. Pak otevřete Podání obecné písemnosti a v části Text písemnosti vyberte tlačítkem se třemi tečkami vpravo dole formulář oznámení. Ten se pak při elektronickém podání automaticky připojí ve formátu PDF jako příloha.

Oznámení o změně registračních údajů

Jiné registrační formuláře můžete podat také pomocí obecné písemnosti, ale odlišným způsobem - formulář si nejprve uložte do PDF a potom připojte soubor PDF jako běžnou přílohu k formuláři Podání obecné písemnosti (před samotným podáním formuláře proběhne dotaz na vložení přílohy).

Pokud máte více bankovních účtů, které je nutné uvést, dopište je do přílohy formuláře Oznámení o změně registračních údajů. Na stránce přílohy potom zaškrtněnte možnost Vložit přílohy do tisku.

Více informací o metodice vyplnění najdete zde : http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_21012.html.

Zpět na předcházející stránku

Vyzkoušejte naši EET pokladnu