Časté dotazy


Po instalaci FORM studio serveru se nelze připojit ke sdíleným datům


Dotaz:
Upgrade serveru nebo nová instalace se nezdaří - služba NexusDB Server V3 neběží. Jakým způsobem tento problém odstranit?

Řešení:
Tento problém vzniká na některých serverových operačních systémech (Windows server 2008, 2012). Při instalaci serveru se z důvodu zvýšení bezpečnosti instaluje zvláštní uživatel, pod kterým následně služba běží. Tento uživatel má práva pouze ke složkám, které se týkají FORM studia. Tím se zvýší bezpečnost.

Na některých serverových systémech se z důvodu systémových práv nepodaří tohoto uživatele nainstalovat a tím se nenainstaluje ani služba NexusDB Server V3, která zprostředkovává přístup ke sdíleným datům.

Při opravě tohoto problému prosím postupujte takto:

1) Pomocí programu Tento počítač vstupte do složky, kde je nainstalovaný FORM studio server (standardně C:/FORM studio server). V této složce najděte soubor nxServer312.exe a spusťte jej.
2) Po spuštění se objeví hlášení, že služba neexistuje. Hlášení potvrďte kliknutím na OK.3) Dále se objeví dotaz, zda chcete službu nainstalovat. Potvrďte tlačítkem YES.4) Další okno nabídne instalaci serveru pod vlastním uživatelem, kde zadáte jeho jméno a heslo (jméno uživatele můžete zvolit například jako "FORM studio user").

Uživatele je třeba vytvořit v operačním systému s těmito vlastnostmi (k tomuto dojde automaticky)
- Oprávnění ke čtení a zápisu pouze do složky nainstalovaného serveru a ke složce s daty.
- Zakázat interaktivní přihlášení uživatele na Windows server
Uvedeným postupem je dosaženo maximální možné míry zabezpečení serveru.

Méně zkušení uživatelé můžou zašrktnout možnost Instal with LOCALSYSTEM acount a jméno a heslo nevyplňovat (zde ale dojde k snížení zabezpečení serveru). Pokračujte tlačítkem OK.5) Objeví se hlášení, že služba byla úspěšne nainstalována. Klepněte na tlačítko OK. Dále se nabídne dotaz, zda chcete službu spustit. Klepněte na tlačítko YES.Potom spusťte na některé ze stanic program FORM studio. Program by se již měl připojit ke sdíleným datům a zjistit, že se jedná o novou verzi dat a následně nabídnout aktualizaci. Po aktualizaci již bude možné opět s programem normálně pracovat.

Zpět na seznam řešení