Časté dotazy


Elektronické podání na ČSSZ


Dotaz:
Jaké jsou možnosti elektronického podání na ČSSZ v programu FORM studio ?

Řešení:
Pro elektronické podání klepněte ve zpracovaném formuláři na volbu Podat elektronicky a zvolte jednu z následujících možností.

1. Pokud vlastníte elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát), můžete podávat formuláře volbou Podat elektronicky ....

2. Do datové schránky podáte formulář volbou Podat přes datovou schránku ....

3. Soubor pro elektronické podání uložíte volbou Export XML pro elektronické podání .... Tento soubor je poté možné odeslat do datové schránky přes webové rozhraní DS.

Zpět na seznam řešení