Časté dotazy


Zrychlení práce využitím seznamu textů


Dotaz:
Nová funkce pro rychlejší vyplňování opakovaných textů

Řešení:
Texty, které zadáváte do formulářů opakovaně, nemusíte stále dokola vypisovat. Stačí si je zadat do seznamu textů a pak je pro použití pouze vybrat, případně napsat jen zkratku, kterou program nahradí celým textem.

Můžete také nechat program ukládat všechny zadávané texty, které vám pak bude automaticky nabízet při psaní do údajů formulářů. Nastavení této funkce uděáte zaškrtnutím voleb Doplňovat automaticky texty při psaní a Ukládat automaticky nově zadané texty pro opakované použití v nastavení programu v záložce Formuláře.
V textových údajích formulářů můžete otevřít seznam textů klávesou Shift+šipka nahoru nebo Shift+F12 (případně F12 u údajů, které nemají přiřazený seznam). Zde si můžete zadat často používané texty tlačítkem Nový text. Pokud si vyplníte údaj Zkratka, můžete pak v textových údajích rychle vybrat odpovídající text tak, že napíšete znak * (hvězdička) a za ním zkratku. Např.: V seznamu textů zadáte text "12345678" a zkratku "ico". Když ve formuláři napíšete v textovém údaji "*ico", nahradí se okamžitě textem "12345678"Poznámky


  • Pokud se text doplní do seznamu automaticky, pak se používá pouze pro údaj, ze kterého byl naplněn. Zaškrtnutím ve sloupci Pro všechny údaje zajistíte, že bude používán pro naplňování libovolného údaje.

  • Pro úpravu v seznamu textů stiskněte klávesu Insert nebo klepněte do údaje, čímž se přepnete do editačního módu. Jinak při psaní probíhá průběžné vyhledávání.

  • Seznam textů můžete využít také v textovém editoru při editaci příloh a poznámek ve formulářích. V textovém editoru ale nelze použít zkratky, je třeba otevřít seznam textů a text vybrat a převzít klávesou Enter.

  • Podobně jako ze seznamu textů můžete vybrat také hodnotu libovolného údaje nebo tabulky v Nastavení klienta klávesou Ctrl+Shift+F12 nebo Ctrl+Shift+šipka nahoru.

  • Pokud chcete smazat krátké nebo málo používané texty, můžete to provést tlačítkem Smazat texty pod tabulkou textů v Nastavení klienta.Zpět na seznam řešení