Aktuality, informace


Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016


Podrobnější informace k formuláři Kontrolní hlášení DPH

Formulář kontrolní hlášení DPH se podává za období počínající 1. lednem 2016. Ve FORM studiu je k dispozici od verze 13.1.4.

Kromě ručního vyplnění formuláře můžete data také načíst z textového souboru CSV nebo z XML souboru pro elektronické podání ve formátu EPO Finanční správy.

Import dat z textového souboru - formát CSV
Údaje do jednotlivých tabulek je možné importovat ze souborů ve formátu CSV (jedná se o tabulky A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2 a B3). Pro každou tabulku je třeba použít samostatný soubor. Údaje mohou být oddělené čárkou nebo středníkem. Je potřeba dodržet pořadí sloupců tak, jak jsou uvedeny v tabulce formuláře (sloupec "pořadí" se neimportuje, v souboru tedy nesmí být). Tlačítko pro import najdete u každé přílohy. Informace o formátu souborů pro import si můžete zobrazit klepnutím na otazník vedle tlačítka.

Příklad importovaného souboru ve formátu CSVPřílohy je možné také importovat hromadně volbou Funkce/Hromadný import ve formátu CSV. Aby tato funkce proběhla správně, je třeba pojmenovat soubory tak, že budou v názvu na konci obsahovat označení přílohy (například importKH-A1.csv, importKH-A2.csv, atd.). Pro tabulky, které nevyplňujete, nemusí existovat odpovídající soubory. Při hromadném importu vyberte všechny soubory, které chcete načíst.

Import dat ze souboru pro elektronické podání EPO - formát XML
Kontrolní hlášení můžete také importovat ze souboru XML ve formátu pro elektronické podání vytvořeného z účetního programu nebo z webu Finanční správy. Import provedete volbou Funkce/Načíst soubor ve formátu EPO. FORM studio umožňuje případně spojit více XML souborů do jednoho formuláře. To využijete např. pokud máte jednotlivé organizační složky podniku a v každé se zpracuje DPH s výstupem kontrolního hlášení, které musíte spojit do jednoho podání. Jednoduše vyberete pro import více souborů současně. Formát XML souboru je popsán na webu Finanční správy.

Funkce pro import XML souborů vyžaduje nainstalovanou knihovnu Microsoft .NET framework 2.0 nebo vyšší. Ta je automaticky ve Windows 7 a novějších. Pokud máte Windows XP, může tato knihovna chybět a pak se při importu zobrazí chybové hlášení. Instalátor prostředí .NET framework si můžete stáhnout na webu společnosti Microsoft.

Kontroly v případě velkých dat
Ve formuláři je mnoho vazeb, které musí být dodrženy, a proto u tabulek s tisíci řádky mohou kontroly trvat i několik minut. U formulářů do tisíce řádků se kontroly provádí automaticky, u větších dat je spustíte ručně volbou Funkce/Provést kontroly ve formuláři. Na potřebu ručního spuštění kontrol je uživatel vždy upozorněn. Výchozí limit na vypnutí automatických kontrol je nastaven na 1000 záznamů. Jestliže máte dostatečně rychlý počítač, můžete si tento limit zvýšit v nabídce Funkce/Nastavit limit pro automatické kontroly.

Elektronické podání formuláře
Kontrolní hlášení se podává povinně elektronicky nebo přes datovou schránku. Podáte jej stejně jako ostatní formuláře z FORM studia, ale průběh podání má Finanční správa řešený jinak - jsou hlášeny pouze kritické chyby. Formulář může být tedy podán s ostatními méně závažnými chybami. Doporučujeme proto využívat kontroly FORM studia, a pokud obdržíte chybová hlášení formuláře, opravte je před vlastním podáním.

Podrobné informace ke kontrolnímu hlášení
Vše, co potřebujete vědět o kontrolním hlášení, najdete na webu Finanční správy.

Zpět na informace