Aktuality, informace


Přístup na Daňový portál Finanční správy z FORM studia


Možnost přímého otevření webu Finanční správy - rychlejší otevření Daňové informační schránky nebo načtení elektronického podání.

Z FORM studia můžete rychle otevřít web Finanční správy pro přístup do Daňové informační schránky nebo pro načtení elektronického podání na Daňový portál.

Vstup do Daňové informační schránky

Pokud chodíte do Daňové informační schránky, patrně Vás také zdržuje přihlašování přes datovou schránku, kde musíte vyplnit dva identifikační údaje a kontrolní kód. Připravili jsme řešení, jak tuto činnost zrychlit.

Do FORM studia si můžete nainstalovat doplněk - speciální jednoúčelový internetový prohlížeč, který provede některé úkony za vás. Automaticky projde stránky, které jinak musíte ručně proklikat a zadá za vás přihlašovací údaje do datové schránky (pokud je máte u klienta zadané).

Doplněk si můžete stáhnout a nainstalovat.

Po instalaci se objeví v lokální nabídce nad záznamem klienta volba Klient/Otevřít Daňový portál Finanční správy.Otevře se okno internetového prohlížeče FORM studia a pokud vyberete odkaz "Služby daňové informační schránky", automaticky se otevře přihlašovací okno datové schránky s předvyplněným jménem a heslem. Vy nyní musíte ručně opsat kontrolní kód (s tím bohužel nic neuděláme, to je právě kontrola proti automatickému vyplnění). Po potvrzení tlačítkem Přihlásit se nebo klávesou Enter přejdete do Daňové informační schránky.
Načtení vyexportovaného elektroncikého podání na Daňový portál

Jestliže máte nainstalovaný doplněk z odkazu výše, můžete po exportu elektronického podání soubor přímo načíst na Daňový portál.

Po exportu elektronického podání se program zeptá, jestli chcete soubor načíst na web Finanční správy. Pak se otevře okno internetového prohlížeče a vy pouze stisknete žluté tlačítko vpravo nahoře. Automaticky se načte vyexportovaný soubor pro elektronické podání. Dál můžete formulář na webu zkontrolovat nebo podat. Pokud jej podáváte s identifikací přes datovou schránku, opět se automaticky vyplní přihlašovací údaje.Internetový prohlížeč je odvozen od jádra prohlížeče Google Chrome a obsahuje pouze nezbytné funkce pro výše uvedené použití. Instalace doplňku vyžaduje .NET framework 4 nebo vyšší a pokud není k dispozici, umožní jej nainstalovat. Doplněk je funkční na Windows 7 a novějších.

Zpět na informace

Vyzkoušejte naši EET pokladnu