Aktuality, informace


Přístup na Daňový portál Finanční správy z FORM studia


Možnost přímého otevření webu Finanční správy - rychlejší otevření Daňové informační schránky nebo načtení elektronického podání.

Z FORM studia můžete rychle otevřít web Finanční správy pro přístup do Daňové informační schránky, správu údajů pro EET nebo pro načtení elektronického podání na Daňový portál.

Vstup do Daňové informační schránky

Pokud chodíte do Daňové informační schránky, můžete využít funkci FORM studia pro přímé otevření Daňového portálu, a zrychlit si tuto činnost.

FORM studio obsahuje speciální jednoúčelový internetový prohlížeč, který provede některé úkony za vás, ale hlavně vyplní přihlašovací údaje zadané v nastavení programu ve FORM studiu.

V lokální nabídce nad záznamem klienta najdete volbu Klient/Otevřít Daňový portál Finanční správy.Otevře se okno internetového prohlížeče FORM studia a pokud vyberete odkaz "Služby daňové informační schránky", automaticky se otevře přihlašovací okno datové schránky. Po přihlášení přejdete do Daňové informační schránky.Když přejedete do sekce Elektronická evidence tržeb / Správa údajů evidence tržeb, opět se automaticky naplní přihlašovací údaje podle nastavení ve FORM studiu (Nastavení klienta / Evidence EET / Přihlašovací údaje ...).

Načtení vyexportovaného elektroncikého podání na Daňový portál nebo na web ČSSZ

Pokud máte ve FORM studiu v nastavení programu v sekci Formuláře zaškrtnuto "Nabízet po exportu XML načtení na portál Finanční správy nebo ČSSZ", pak se exportu elektronického podání program zeptá, jestli chcete soubor načíst na web Finanční správy nebo na portál ČSSZ. Otevře se okno internetového prohlížeče a vy pouze stisknete žluté tlačítko vpravo nahoře. Automaticky se načte vyexportovaný soubor pro elektronické podání. Dál můžete formulář na webu zkontrolovat nebo podat. Pokud jej podáváte s identifikací přes datovou schránku, opět se automaticky vyplní přihlašovací údaje.Internetový prohlížeč je odvozen od jádra prohlížeče Google Chrome (Chromium) a obsahuje pouze nezbytné funkce pro výše uvedené použití. Instalace doplňku vyžaduje .NET framework 4 nebo vyšší. Prohlížeč je funkční na Windows 7 a novějších.

Zpět na informace