Aktuality, informace


Seznam plateb pro klienta


Seznamte se s méně používanými funkcemi FORM studia

Jestliže vytvoříte formulář, který obsahuje placení záloh, můžete zálohy vložit do platebního kalendáře. Platební kalendář potom můžete odeslat klientovi e-mailem ve formátu PDF.

Otevřete formulář, který obsahuje platbu záloh a vyberte volbu Funkce / Vložit do platebního kalendáře. Platební kalendář můžete upravit v nabídce Nastavení klienta / Platby. Seznam plateb potom vytisknete kliknutím na tlačítko Sestavy v hlavním okně programu.
Seznam všech tipů

Zpět na informace