Aktuality, informace


Stav zpracování formuláře


Seznamte se s méně používanými funkcemi FORM studia

Jestliže na formulářích pracujete průběžně, můžete si na záložce Formulář nastavit stav zpracování v procentech. Stav zpracování se zobrazí také v agendě Plán.
Seznam všech tipů

Zpět na informace