Aktuality, informace


Spojené formuláře


Seznamte se s méně používanými funkcemi FORM studia

Formuláře můžete libovolně propojovat mezi sebou. Slouží to především k tomu, že si propojíte formuláře, které spolu souvisí. Například DPH řádné a DPH opravné. Nebo DPFO a Přehled pro ZP.

Pokud chcete dva formuláře propojit, klikněte na jeden z nich pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Formulář / Připojit jako související k jinému formuláři.
Seznam všech tipů

Zpět na informace

Vyzkoušejte naši EET pokladnu