Aktuality, informace


Ochrana osobních údajů (GDPR) - formuláře a nástroje ve FORM studiu


Nové funkce a formuláře, které vám pomůžou při aplikaci GDPR


1) Nová skupina formulářů Ochrana osobních údajů

Do FORM studia jsme přidali nové formuláře a vzory dokumentů, které pokryjí většinu situací týkajících se nařízení GDPR.

Formuláře skupiny Ochrana osobních údajů (GDPR)

2) Funkce odstranění osobních záznamů

Nově můžete odstranit osobní údaje smazáním klienta, formulářů, dokumentů a adres buď pomocí údaje expirace nebo podle konkrétního data.

Pomocník pro odstranění osobních údajů

Nastavení expirace údajů

- expiraci pro celého klienta nastavíte v nabídce Nastavení klienta / Skupina / Expirace
- expiraci pro formulář nastavíte na kartě Domů pomocí tlačítka Formulář akce/ Expirace. Expiraci můžete nastavit pro více formulářů současně (výběrem). V otevřeném formuláři můžete expiraci nastavit přímo ve formuláři volbou Formulář / Nastavit datum expirace.
- expiraci u adres a osob můžete nastavit v nabídce Nastavení klienta / Adresy, Osoby. V tabulce adres nebo osob si zobrazte údaj datum expirace.
- expiraci dokumentů nastavíte v okně Klienti na záložce Dokumenty. V tabulce je třeba přidat sloupec Expirace (klepnutím na pravý horní roh tabulky a zaškrtnutím údaje Expirace).
Při používání funkce Odstranění osobních údajů buďte opatrní, jedná se o nevratnou akci.

3) Šifrování dat

V nabídce Agenda / Nastavení programu / Údržba a zabezpečení můžete zapnout šifrování databáze. Šifrování zkomplikuje případnému útočníkovi přístup k databázi. Nevýhodou může být zpomalení práce v programu (především u sdílených dat). Dále je třeba si uvědomit, že zašifrování dat je nevratná akce. Pokud máte v programu mnoho dat, doporučujeme řešit šifrování komplexně mimo FORM studio např. šifrováním disku nebo složky pomocí nástrojů vyších edicí Windows nebo jiným programem. Před zašifrováním databáze doporučujeme zazálohovat data.

Zpět na informace