Aktuality, informace


Novinky ve FORM studiu 2019


Podívejte se, co přináší nová verze FORM studia.

1) Možnost zaheslování odesílaných dokumentů

Pokud posíláte klientovi nebo svému poradci formuláře e-mailem, ať už v PDF nebo v XML pro elektronické podání, můžete je zabezpečit heslem. PDF soubory se zašifrují, při jejich otevírání je vyžadováno heslo. XML soubory se zkomprimují a zašifrují do ZIP souboru. Jak na to ...Současně doško ke změně dialogu pro výběr adresy, kde přibyla možnost uložit dokument do souboru na disk. To přijde vhod, pokud používáte e-mail přes internetový prohlížeč, kam musíte přílohy vkládat z disku.

2) Automatické vyhledání ID datové schránky úřadu při podávání formulářů přes datovou schránku

Pro většinu formulářů Finanční správy, zdravotních pojišťoven a ČSSZ už nemusíte hledat ID datové schránky. FORM studio vám jej při podání automaticky najde a předvyplní v dialogu podání přes datovou schránku.

3) Přimé odesílání příkazů k úhradě do FIO banky

Ve FORM studiu 2019 je vytvořeno přímé propojení na FIO banku. Ve formuláři Příkaz k úhradě můžete pro FIO banku vybrat formát API FIO a příkaz k úhradě odeslat do banky bez potřeby ukládání na disk a načítání v internetbankingu banky. Před odesláním vyberete cestu k souboru s tokenem, kterým je komunikace zabezpečena. V internetovém bankovnictví příkaz už pouze podepíšete. Další informace najdete na webu FIO banky.

Zpět na informace