Aktuality, informace


Formuláře - koronavirus


Které žádosti o podporu v koronavirové krizi lze zpracovat ve FORM studiu?

Průběžně mapujeme situaci kolem formulářů nezbytných pro získání podpory. Seznam formulářů budeme postupně aktualizovat v tomto článku.

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
Formulář je možné vyplnit a podat z FORM studia.
Informace a webový formulář: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
Formulář je možné vyplnit a podat z FORM studia.
Informace a webový formulář: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz-zz

Žádost o dotaci z programu "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ
Formulář není možné vyplnit a podat z FORM studia, protože podmínkou je jeho vyplnění na webu, kde každý formulář dostane přidělený unikátní QR kód, se kterým se musí odeslat.
Informace a webový formulář: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

Žádost o náhradu mzdy - program ANTIVIRUS
Formulář není možné vyplnit a podat z FORM studia, protože podmínkou je jeho vyplnění na webu, kde každý formulář dostane přidělený unikátní čárový kód, se kterým se musí odeslat.
Informace a webový formulář: https://antivirus.mpsv.cz/

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu
Formulář je možné vyplnit a podat z FORM studia.
Informace a webový formulář: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc

Žádost o pomoc společníkům malých s.r.o.
Formulář je možné vyplnit a podat z FORM studia.
Informace a webový formulář: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/Pomoc_spolecnikum_malych_sro/Zadost_pro_sro

Přehled o výši pojistného se snížením vyměřovacího základu - Antivirus C
Formulář je možné vyplnit a podat z FORM studia.
Informace: https://www.cssz.cz/web/cz/-/firmy-do-50-zamestnancu-si-mohou-snizit-vymerovaci-zaklad-prehledy-o-vysi-pojistneho-se-podavaji-vyhradne-elektronicky

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízen
Formulář není možné vyplnit a podat z FORM studia, protože podmínkou je jeho vyplnění na webu, kde každý formulář dostane přidělený unikátní kód, se kterým se musí odeslat.
Informace a webový formulář: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Zpět na informace