Aktuality, informace


Forma přehledu o změnách vlastního kapitálu


Chtěl bych využít formulář Přehled o změnách vlastního kapitálu, ale auditor požaduje jinou strukturu

Přehled o změnách vlastního kapitálu, který je součástí účetní závěrky některých účetních jednotek, nemá závazně stanovenou formu a jeho náplň se může významně lišit pro různé účetní jednotky i pro různá účetní období téže účetní jednotky.

Formulář ve FORM studiu je připraven jako jedna z možností. Nelze jej navrhnout univerzálně. Pokud jeho forma pro účetní jednotku nevyhovuje, je ptřeba použít jinou formu.

Více informací o problematice sestavení přehledu o změnách vlastního kapitálu lze čerpat např. z webu Národní účetní rady.

Zpět na informace