Aktuality, informace


Kontrolní hlášení !!! chyba při podání


Při elektronickém podání kontrolního hlášení DPH se objevuje chyba "Tento typ podání musí být před podpisem povinně zkomprimován"

Po posledních změnách na portálu Moje daně je hlášena tato kritická chyba, přestože je podání řádně zkomprimováno podle požadavků. Chyba se objeví při pokusu o ověření správnosti podání (provedení kontrol na serveru Daňové správy).

Chybu jsme nahlásili na Daňovou správu MF a obdrželi vyjádření, že problém bude odstraněn v druhé polovině ledna.

Do té doby doporučujeme postupovat takto:
1. uložit na disk XML pro elektronické podání (volba "Elektronické podání" / "Export XML pro elektronické podání") s tím, že budete zmíněnou chybu ignorovat
2. vytvořené XML načíst na Daňový portál
3. provést kontrolu klepnutím na tlačítko "PROTOKOL CHYB"
4. pokud budete s výsledkem kontroly spokojeni, můžete učinit vlastní podání:
   a. přímo na Portálu (tlačítko "ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI")
   b. vložením uloženého XML do datové zprávy a zasláním na adresu příslušného FÚ
   c. použitím elektronického podpisu přímo z FORM studia (volba "Elektronické podání" / "Podat elektronicky") s tím, že budete zmíněnou chybu ignorovat

Proč provádíme kontroly na serveru před vlastním podáním? Ve FORM studiu kontrolujeme mnoho údajů a souvislostí. Avšak kontroly, které provádí před přijetím podání server Daňové správy, nejsou zdokumentovány a MFČR je nezveřejňuje. Mohlo by se tedy stát, že se objeví chyba, kterou nejsme schopni předem odchytit.

Zpět na informace