Aktuality, informace


Zrušení záloh DS a změny zákona o dani silniční


Zálohy na daň silniční jsou od 1. 1. 2022 zrušeny a současně dochází k podstatné změně zákona o dani silniční

Zálohy na daň silniční jsou od 1. 1. 2022 zrušeny. Daň je splatná jednou částkou ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 31. ledna 2023. Zároveň došlo ke značnému zúžení předmětu daně a ke snížení výše daně.

Předmětem daně už nejsou osobní vozidla a nákladní vozidla do 3,5 tuny. Vozidla s největší povolenou hmotností méně než 12 tun sice jsou předmětem daně, ale výše daně je nulová, a proto se do daňového přiznání neuvádějí.

Doporučujeme přečíst informaci Ministerstva financí a informaci ke změnám v zákoně o silniční dani.

Zpět na informace