Typy licencí

Standard

Pro zpracování dvou klientů (firem) na jednom počítači

  • program můžete používat na jednom počítači (a jednom dalším viz. Poznámka níže)
  • můžete zpracovávat formuláře pro maximálně dva klienty (osoby, firmy)

Tato licence je vhodná pro uživatele, kteří chtějí zpracovávat formuláře pro svou vlastní potřebu na jednom počítači (pracovníci firem, podnikatelé, osoby, kteří budou vyplňovat formuláře pro svou firmu nebo osobu a program budou mít nainstalován na jednom počítači).

Licence umožňuje používat program na jednom počítači a navíc na jednom domácím nebo přenosném počítači, který je majetkem majitele licence obsluhovaném stejnou osobou. Jedna osoba jej může tedy používat např. na jednom počítači v zaměstnání a na jednom počítači doma, nebo na přenosném počítači.*

Profesional

Pro zpracování neomezeného počtu klientů (firem) na jednom počítači.

  • program můžete používat na jednom počítači (a jednom dalším viz. Poznámka níže)
  • můžete zpracovávat formuláře pro neomezený počet klientů (osob, firem)

Tato licence je vhodná pro firmy nebo osoby, které potřebují zpracovávat formuláře pro své klienty ale stačí jim mít program na jednom počítači (účetní firmy, daňoví poradci, auditoři, právníci, u kterých se zpracováním zabývá jedna osoba, příp. více osob, které se střídají).

Licence umožňuje používat program na jednom počítači a navíc na jednom domácím nebo přenosném počítači, který je majetkem majitele licence obsluhovaném stejnou osobou. Jedna osoba jej může tedy používat např. na jednom počítači v zaměstnání a na jednom počítači doma, nebo na přenosném počítači.*

Multi

Pro zpracování neomezeného počtu firem na více počítačích a v počítačové síti LAN.

  • program můžete používat na neomezeném počtu počítačů nebo v síti LAN
  • můžete zpracovávat formuláře pro neomezený počet klientů (osob, firem)

Tato licence je vhodná pro všechny, kteří potřebují program používat na více počítačích. Licence současně umožňuje vytvářet formuláře pro neomezený počet klientů (firem, osob, organizací). Počet počítačů není omezen. Licence je velmi výhodná pokud máte více než jeden počítač, neboť za cenu mírně vyšší než dvojnásobek licence Standard umožňuje program používat na všech počítačích v rámci firmy nebo organizace. Licence Multi také umožňuje program provozovat v počítačové síti se sdílením dat (formulářů, klientů).

* Poznámka: U licencí Standard a Profesional je možné mít program nainstalován kromě jednoho hlavního počítače také na přenosném počítači - notebooku nebo na domácím počítači majitele. Tím je umožněno používat program také při cestách za klienty nebo zákazníky, případně při práci doma. Data se na hlavní počítač dají přenášet přes zálohu dat nebo exportovat a importovat jednotlivé formuláře.


Start

Licence Start na vyzkoušení.

Tato licence je k dispozici zdarma a je nastavena po instalaci programu, pokud uživatel nezadá jinou placenou licenci. Omezení oproti placeným licencím je v tom, že máte dispozici omezený počet výtisků formulářů a elektronických podání na 5 pokusů. Jinak je chování shodně jako v placených licencích. Licence Start umožňuje zpracování dvou klientů jako u licence Standard, ale také vyzkoušení práce v síti se sdílením dat jako u licence Multi. Po vyčerpání 5 tisků nebo elektronických podání se v náhledu a tisku formulářů zobrazuje reklamní text a není možné elektronické podání. Stejně tak, pokud není k dispozici připojení na internet.

Zpět na předcházející stránku