Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky se vztahují na softwarové produkty z produkce společnosti KASTNER software s.r.o.
 • Produktem se rozumí licence (právo) k užívání počítačového programu a právo čerpat související služby jako jsou aktualizace a technická podpora po určitou dobu .

2. Objednání produktu

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu nebo e-mailu jsou závazné.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Místem dodání produktu je e-mailová adresa (a poštovní adresa odběratele při objednávce s dodáním poštou a pro evidenci DPH) uvedená kupujícím v objednávce.
 • Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování zadaných údajů.

3. Dodání produktu

 • Prodávající dodá objednávajícímu produkt (licenční údaje) do 10 pracovních dní od přijetí objednávky (zpravidla však do druhého pracovního dne) pokud objednávající nepožadoval pozdější termín dodání nebo vyřízení objednávky nebrání jiné objektivní důvody. Služby aktualizací a technické podpory může objednávající čerpat ode dne dodání produktu až do konce kalendářního roku, při objednání po 30. červnu až do konce následujícího kalendářního roku.
 • Dodáním produktu se rozumí:
  - při objednání elektronické licence - zaslání licenčních informací e-mailem a umožnění stáhnutí programu z webu
  - při objednání produktu s dodáním poštou – zaslání licenčních informací e-mailem a umožnění stáhnutí programu z webu a současně zaslání licenčních informací a programu na CD poštovní zásilkou

4. Vrácení produktu

 • Na produkty se vztahuje § 1837 odst. l občanského zákoníku o nemožnosti ostoupení od smlouvy pro dodávku digitálního obsahu.
 • Softwarové produkty prodávajícího má každý zákazník možnost předem vyzkoušet v plně funkční bezplatné licenci Start a podrobně se seznámit s jejich vlastnostmi a používáním před tím, než produkt zakoupí.
 • Software distribuovaný elektronicky nelze vrátit. Elektronická distribuce je automaticky součástí dodávky i při objednání se zasláním produktu poštou.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající vyřídí objednávku a odešle produkt na e-mailovou adresu (případně i poštovní adresu) kupujícího.
 • Pokud prodávající nemůže vyřídit do 10 pracovních dní objednávku, která byla zaplacena předem, vrátí kupujícímu zaplacenou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti na účet, který byl použitý při platbě převodem z účtu nebo který objednávající prodávajícímu sdělí v případě, že platbu provedl jiným způsobem.
 • Toto ustanovení se nevztahuje na předplatné servisních služeb, které zahrnují mimo jiné licenci na novější verze programů, platí se předem a licence je dodána v průběhu předplaceného období, po vydání nové verze programu.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté v objednávce jsou důvěrné.

6. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést v objednávce správné, pravdivé a kompletní údaje, tak aby objednávku bylo možné na jejich základě vyřídit.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Prodávající se tímto zavazuje vymazat údaje o kupujícím z databáze. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné zajištění průkaznosti účetních dokladů a evidence vystavených licencí.

7. Ostatní ujednání

 • Pokud není obchodními podmínkami stanoveno jinak, řídí se obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím občanským zákoníkem a autorským zákonem.

Zpět na předcházející stránku