Prohlášení k nakládání s daty uživatele zaslanými k řešení problému nebo zodpovězení dotazu

podmínky nakládání s daty uživatele programu (zálohy dat, formuláře, exporty dat):

  • S daty pracuje pouze pracovník technické podpory, se kterým o řešení problému jednáte, nebo ve výjimečných případech programátor softwaru, pokud je to nezbytné pro vyřešení problému
  • Po vyřešení problému nebo zodpovězení dotazu jsou data bez odkladu smazána ze všech počítačů nebo úložišť, kde byla uložena v průběhu zpracování.
  • Pokud je potřeba, abychom měli data k dispozici déle než po dobu pracovní doby jednoho dne, jsou v době, kdy s nimi pracovník technické podpory nepracuje, uložena na zabezpečeném serveru v budově naší společnosti bez možnosti přístupu neoprávněných osob.
  • Pracovník technické podpory, popřípadě programátor, který pracuje se zaslanými daty, je povinen držet v tajnosti veškeré informace obsažené v datech a data použít pouze pro vyřešení problému nebo zodpovězení dotazu.
  • Pokud data pošlete e-mailem v nezašifrované podobě, zůstanou uložena v e-mailu na zabezpečeném poštovním serveru v budově naší společnosti nejméně po dobu jednoho roku. Proto pokud posíláte data e-mailem, doporučujeme je zašifrovat (např. v komprimačním programu) a heslo sdělit pracovníkovi technické podpory jiným kanálem, např. telefonicky. Totéž platí při posílání dat přes veřejnou službu úschovny dat.
  • V případě, že problém nebo dotaz řeší pracovník technické podpory pomocí vzdáleného přístupu k počítači uživatele (po předchozí domluvě), jeho činnost se odehrává pouze na počítači uživatele a ten ji může sledovat a kdykoli ukončit. Jeho data se nikam nepřenáší. Nepořizujeme si žádné kopie sdílené obrazovky ani relaci nenahráváme. Platí samozřejmě předchozí bod o mlčenlivosti. Pokud je potřeba pokračovat s řešením u nás a dohodnete se na zkopírování dat k nám, proběhne toto pomocí zašifrovaného přenosu s tím, že dále jsou v platnosti všechny dříve uvedené body. Pro vzdálený přístup používáme programu TeamViewer.

Zaručujeme maximální míru diskrétnosti a bezpečnosti dat.

Zobrazit v PDF

Zpět na předcházející stránku