Pořízení dokladu, kde se uvede daň vrácená cizincům (DPH)

Dotaz:

Jakým způsobem v programu zaznamenat daň vrácenou cizincům.

Řešení:

Při prodeji cizincům a následném vrácení daně postupujte následovně:
1. Vystavte běžný daňový doklad o prodeji (účtenka za hotové přes pokladnu nebo faktura s úhradou v hotovosti) s uvedením základu daně a částky daně. Při základním nastavení seznamu typů DPH použijte typ U - uskutečněná tuzemská plnění.
2. Vyplňte zákazníkovi formulář Vrácení daně z přidané hodnoty, ve kterém si nechá potvrdit celnicí, že uvedené zboží bylo vyvezeno.
3. Při předložení formuláře Vrácení daně z přidané hodnoty potvrzeného celnicí vrátíte zákazníkovi částku ve výši daně z přidané hodnoty. Zpravidla jde o hotovostní výdaj, takže jej zaevidujete v agendě Pokladna, přičemž můžete použít připravený druh VD - vrácená daň nebo druh V pro obecnou výdajovou operaci, přičemž použijete Typ DPH UVR. Číslo formuláře Vrácení daně z přidané hodnoty si můžete poznamenat do údaje Poznámka (lze jej zobrazit nastavením Pohledu (F5) v tabulce).

Je možná i varianta, že formulář Vrácení daně z přidané hodnoty zaevidujete v pohledávkách a závazcích jako závazek a uhradíte jej pokladnou.

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku

🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku otevřít v novém okně

Prebieha pripájanie k webu kastnersw.cz ...

Ak to trvá dlho, tak:

• môže byť problém v internetovom pripojení

• alebo prebieha update serveru

• môžete skúsiť stránku otvoriť v novom okne