Vystavení a účtování dokladů u zálohových plateb s DPH

Dotaz:

Jak na vystavení a účtování dokladů u zálohových plateb s DPH?

Řešení:

Nastavení analytických účtů

V nabídce Ostatní / Nastavení firmy / Parametry účtování v části Účty pro zúčtování záloh jsou připravené analytické účty
- 324001 (na kterém budeme sledovat zálohy a saldokonto záloh)
- 324009 (na kterém budeme sledovat DPH zálohových plateb)
- 314001 (poskytnuté zálohy)
- 314009 (poskytnuté zálohy DPH)

Jestliže chcete používat analytické účty, doplňte si je v nabídce Účetnictví / Seznamy / Účtový rozvrh . Doporučujeme nastavit tyto účty i do seznamu druhů účtování pro úhrady faktur FAOZ a FADZ.

Prodej zboží s částečnou úhradou zálohy předem (příklad)

1) Zálohová faktura

Vytvořte zálohovou fakturu na částku 24 200,- Kč s uvedením základu DPH a daně. Zálohové faktuře nastavte typ dokladu Z. Zálohová faktura se neúčtuje, ani nevstupuje do DPH.2) Úhrada zálohy bankovním výpisem

V položce výpisu zadejte variabilní symbol, podle kterého vyberete záznam zálohové faktury z pohledávek a závazků, program automaticky vypočítá a nastaví základ DPH a daň. Zaškrtněte údaj Zpracovat DPH (na úhradu bude vystaven daňový doklad). Zaškrtněte údaj Záloha. Vytiskněte daňový doklad o přijaté platbě (např. pomocí klávesy F6).
Účtování:
221/32401 (24 200,- Kč)
324009/343 (4 200,00,- Kč)3) Vystavení konečné (zúčtovací faktury)

Fakturu vystavte s položkami, v první položce uveďte celkovou výši faktury 36 300 Kč (Základ daně 30 000 Kč a Daň 6 300 Kč). Dále stiskněte klávesu F10 a vyberte funkci Vybrat uhrazené zálohy. Vyberte příslušnou úhradu. V případě více úhrad proveďte výběr opakovaně.
Účtování
311/604 (10 000,00,- Kč)
311/343 (2 100,00,- Kč)

4) Úhrada zbývající částky

Po přijetí úhrady na zbývající částku 12 100,- Kč zaevidujte tento příjem v bankovních výpisech.
Účtování:
221/311 (12 100,00,- Kč)

5) Zúčtování zálohy

Otevřete záznam o vydané faktuře v agendě Pohledávky a závazky a pomocí funkce (F10) Zúčtovat zálohu s DPH vyberte záznam o platbě zálohy v bankovních výpisech a dokladovou řadu interních dokladů, do které se vytvoří záznamy o zúčtování zálohy.
Účtování:
324001/604 (20 000,00,- Kč)
324001/324009(4 200,00,- Kč)

Nákup zboží s částečnou úhradou zálohou předem (příklad)

1) Zálohová faktura

Vytvořte zálohovou fakturu v agendě Přijaté faktury. Pokud vyplníte údaje o DPH, budou využity při zadání platby zálohy v bankovních výpisech k nastavení informací o DPH. Zálohovou fakturu neúčtujte.2) Úhrada zálohy

Zadejte do agendy Bankovní výpisy úhradu zaplacené částky. Po zadání variabilního symbolu dojde k naplnění také informací o DPH podle zálohové faktury. Nezaškrtávejte údaj Zpracovat DPH ani údaj Záloha, protože zatím nemáte daňový doklad.
Účtování:
314001/221 (121,- Kč)

3) Evidence daňového dokladu

Jakmile obdržíte od dodavatele daňový doklad o přijaté platbě, upravte informace o DPH v podle výpisu z účtu. Upravte nebo zadejte datum DPH, základ DPH, daň a zaškrtněte volbu Zpracovat DPH. Dále zaškrtněte údaj Záloha (neplatí pro daňovou evidenci). Po uložení záznamu dojde k zaúčtování, kde se sníží částka účtovaná na účet dodavatelů a zaúčtuje se DPH. Označení (číslo) daňového dokladu si můžete poznamenat do údaje Poznámka (na záložce Detail položky).
Účtování:
314001/221 (121,- Kč - není účtováno znovu, položka již byla účtována v předchozím kroku)
343/314009 (21,- Kč)4) Zúčtovací faktura

Konečnou fakturu zadejte do agendy Přijaté faktury. V první položce faktury vyplňte celkovou částku 242 Kč (Základ daně 200 Kč a Daň 42 Kč). Dále načtěte údaje o záloze pomocí funkce (F10) Vybrat uhrazené zálohy. V případě více úhrad proveďte výběr opakovaně.
Účtování:
518/321 (100,- Kč)
343/321 (21,- Kč)

5) Doplatek zbývající částky

V agendě Bankovní výpisy zadejte doplatek podle výpisu z účtu.
Účtování:
321/221 (121,- Kč)

6) Zúčtování zálohy

Otevřete záznam o přijaté konečné faktuře v agendě Pohledávky a závazky pomocí funkce (F10) Zúčtovat zálohu s DPH vyberte záznam o platbě zálohy v bankovních výpisech a dokladovou řadu interních dokladů, do které se vytvoří záznamy o zúčtování zálohy.
Účtování:
518/314001 (100,- Kč)
314009/314001 (21,- Kč)

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku

🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku otevřít v novém okně

Prebieha pripájanie k webu kastnersw.cz ...

Ak to trvá dlho, tak:

• môže byť problém v internetovom pripojení

• alebo prebieha update serveru

• môžete skúsiť stránku otvoriť v novom okne