Úhrada pohledávky nebo závazku v jiné měně než je měna pokladního dokladu

Dotaz:

Jakým způsobem zadat provést hotovostní úhradu faktury v jiné měně než je měna pokladního dokladu, aby se mi poté tato faktura v pohledávkách a závazcích tvářila jako uhrazená?

Řešení:

Provést úhradu závazku nebo pohledávky v jiné měně než je vedený pokladní doklad není možné. V tomto případě je potřeba pro úhradu použít ještě interní doklad, kterým se provede úhrada toho záznamu v té jiné měně. Uvedu tento postup na příkladu:
1. Přijatá faktura vystavená na 100 EUR, přepočtená kurzem 26 na 2600 Kč.
2. Pokladním dokladem, který je vedeny v Kč, provede úhrada této faktury v Kč.
3. Interním dokladem provedete úhradu této faktury na 100 EUR. Tento doklad nesmí být zaúčtovaný v deníku, způsob účtování bude nastaven na N. V částce v Kč je nutné vypočtenou částku přepsat na 0.

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku

🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku otevřít v novém okně

Prebieha pripájanie k webu kastnersw.cz ...

Ak to trvá dlho, tak:

• môže byť problém v internetovom pripojení

• alebo prebieha update serveru

• môžete skúsiť stránku otvoriť v novom okne