Jak na elektronické podání daňových formulářů?

Dotaz:

Rád bych využil možnosti podávat daňové přiznání elektronicky. Co k tomu všechno potřebuji?

Řešení:

Formuláře podporující elektronické podání
Většina základních daňových formulářů obsahuje možnost elektronického podání (DPH, DPFO, DPPO, Nemovitosti, Podání obecné písemnosti, Daň silniční...). Pokud má formulář tuto možnost, je to označeno ve stavovém řádku editoru formulářů Ikonou.

Označení el. podání

Podmínky pro elektronické podání
1) Vlastnit nainstalovaný platný kvalifikovaný certifikát pro podpis
2) Mít nainstalovaný program Stereo - ekonomický software
3) Mít počítač připojený k internetu

Získání kvalifikovaného certifikátu
Certifikát můžete pořídit u těchto certifikačních autorit:
PostSignum - Česká pošta
ICA - Certifikační autorita
Při pořizování a instalaci kvalifikovaného certifikátu (elektronického podpisu) postupujte podle pokynů zprostředkovatele certifikátu.

Kontrola nainstalovaného certifikátu
Platnost certifikátu můžete zkontrolovat v nabídce Windows Start/Nastavení/Ovládací panely/Možnosti internetu. Zde klepněte na tlačítko Certifikáty a přepněte se do záložky Osobní. V záložce Osobní by měl být kvalifikovaný certifikát na vaše jméno. Pokud se certifikát nenachází v záložce Osobní, ale v jiné (např. v Ostatní), byl pravděpodobně chybně nainstalován a bude nutné provést reinstalaci. V takovém případě postupujte podle pokynů vydavatele certifikátu. První instalace certifikátu musí proběhnout na PC, kde byla vygenerovaná žádost o certifikát.
kontrola certifikátů

Elektronické podání v programu Stereo
Program načítá platné certifikáty automaticky. Doporučujeme Stereo aktualizovat pravidelně, protože ve specifikacích odesílaných souborů může dojít ke změnám, které pro úspěšné odeslání potřebují aktualizaci programu.
Elektronické podání uskutečníte tímto způsobem:
1) Otevřete formulář, který chcete elektronicky podat
2) Vyberte volbu Soubor/Podat elektronicky
3) Klepnete na tlačítko Podepsat a odeslat

Pokud máte více platných certifikátů, můžete mezi nimi podle potřeby přepínat, přes rozbalovací menu v nabídce Platné certifikáty.
Dole v záložce Nastavení můžete doplnit e-mail pro potvrzení podání. Pokud používáte pro připojení k internetu proxy server, v záložce Nastavení zadejte parametry.

Tlačítko Uložit do souboru slouží k uložení souboru ve struktuře XML pro el. Podání. Soubor můžete načíst přes webové rozhraní, pokud byste měli tuto potřebu. Odkaz na webové rozhraní je http://adisepo.mfcr.cz/adis/jepo/.

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku

🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku otevřít v novém okně

Prebieha pripájanie k webu kastnersw.cz ...

Ak to trvá dlho, tak:

• môže byť problém v internetovom pripojení

• alebo prebieha update serveru

• môžete skúsiť stránku otvoriť v novom okne