Změna výpočtu Korekce v rozvaze

Dotaz:

Od verze programu Stereo 2011 13.1.5 se ve výkazu Rozvaha sloupec Korekce přičítá do sloupce Netto místo aby se odečítal. Jak tento stav v programu ošetřit, aby byl výpočet ve sloupci Netto správný?

Řešení:

Od verze 13.1.5 došlo ke změně výpočtu korekce. Dříve se zadávala s mínus a vzorec byl nastavený jako Brutto + Korekce = Netto. Jelikož byla korekce s mínus, tak byl výsledek rozdílem těchto údajů. Nyní je ovšem vzorec nastavený na Brutto - Korekce = Netto a je tedy potřeba zadávat ve sloupci Korekce kladnou částkou. Je potřeba tedy provést opravu v algoritmech výkazů. Postup je následující:
1. Otevřete si algoritmy výkazů přes nabídku Účetnictví - Seznamy - Algoritmy výkazů
2. Stiskněte klávesu F10 a použijte funkci Obrátit znaménko vzorce korekce.

Pozn. Před provedením této funkce si ověřte zda-li máte v seznamu doplněny algoritmy pro rok 2008 nebo 2009. Jsou označeny jako RP8 nebo RP9. Pokud ne, tak si je doplňte přes klávesu F10 - Doplnit algoritmy - rozvaha od roku 2008 nebo Doplnit algoritmy - rozvaha od roku 2009. Po doplnění již funkci na přepočet korekce neprovádějte. Nově doplněné algoritmy již počítají korekci správně.

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku

🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku otevřít v novém okně

Prebieha pripájanie k webu kastnersw.cz ...

Ak to trvá dlho, tak:

• môže byť problém v internetovom pripojení

• alebo prebieha update serveru

• môžete skúsiť stránku otvoriť v novom okne